In de vorige nieuwsbrief maakten we al gewag van het feit dat de Stadserven een nieuwe look krijgt. Boerenbedrijven zijn steeds de economische dragers van het Kampereiland geweest. Daarom bepalen de boeren de komende jaren het beeld van de Stadserven. Fotograaf Gijs Versteeg maakte op diverse

...

De melkprijs trok het afgelopen jaar weer aan en dat was een opluchting  voor onze pachters. Of het nieuwe Kabinet, met weer een minister van landbouw, ook goed nieuws brengt, daarover oordeelt ieder anders. Wat voor alle pachters gold is dat 2017 talloze vraagtekens telde. In Brussel en Den Haag

...

Op maandagavond 27 november houdt de Groene Loper IJsseldelta een 'open huis' in ontmoetingscentrum Het Anker in Westenholte, Zwolle. 

Groene initiatieven uit de IJsseldelta die het afgelopen jaar hebben meegedaan aan de Groene Loper IJsselta presenteren hun initiatief en ervaringen tijdens een
...

De raad van Commissarissen van de Stadserven gaf eind april akkoord op uitvoering van het pachtprijsonderzoek Kampereiland. Ron Methorst (Aeres Hogeschool Dronten) neemt die taak op zich, samen met het Wageningen Economic Research – Landbouweconomisch Instituut. De afgelopen maanden is samen met

...

Luck Duitman volgde onlangs Kor van Dijk op als voorzitter van de Pachtersbond Kampereiland. Ze blikken terug en vooruit als het gaat om boeren op het Kampereiland, gebiedsontwikkeling en de relatie met de Stadserven als verpachter.

Ook dit jaar steunt de Stadserven de palingstand op het Kampereiland met een bijdrage in het uitzetten van jonge aal. Net als de gemeentem Kampen en Zwartewaterland sponsorde de Stadserven de aanschaf van de kleine palinkjes door de Peurdersvereniging K.IJ.G. (Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden).

...

Wat hebben de diversiteit van het landschap en het leven van dieren met elkaar te maken? Ontdek het tijdens de speciale thema-avond van de Groene Loper IJsseldelta, op 8 mei 2017! De otter - naast de grutto één van de twee iconen van de IJsseldelta - en de bij zullen worden belicht.
thumb 8 mei 2017
Programma:

...
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 3 februari 2017 overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderijsector. Onderdeel van dit plan is een opkoopregeling om de melkveestapel te reduceren. De premie per melkkoe voor de eerste...
Via deze weg een herinnering aan de 1e termijn voor de Groene Loper IJsseldelta.

Tot 1 februari 2017 kunt u uw aanvraag bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta indienen.

Zie voor meer informatie bijgevoegde brochure en het aanvraagformulier.