De kersvers gekozen gemeenteraad van Kampen was begin juli te gast bij de Stadserven in de Mandjeswaard. Op een prachtige zomeravond met een frisse bries kregen de raads- en commissieleden ruim de gelegenheid voor een ontspannen ontmoeting met de directie, Raad van Commissarissen en de leden van de

...

De eerste poging strandde omdat de aanvoer van zand ettelijke miljoenen te duur uitviel. Als alles volgens plan verloopt start Boskalis komend najaar namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkversterking in gewijzigde vorm. Dat betekent dat de Kei-brigade straks geen zandzakken meer

...

De Natuurvereniging IJsseldelta organiseert op woensdagavond 30 mei een plantenexcursie in de Mandjeswaard. Aanmelden voor de excursie kan bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail naar njeurink@home.nl.  

 

Van de flora in de Mandjeswaard en op het Kampereiland zijn nog niet zo veel

...

Peurvereniging K.IJ.G zet op zaterdag 2 juni voor het tiende achtereenvolgende jaar jonge paling uit rondom het Kampereiland. De Stadserven vindt het belangrijk om bij te dragen aan de palingstand in het gebied en treedt daarmee ook nu weer op als mede-sponsor. Namens de Stadserven zullen

...

Met enthousiasme presenteren wij u vandaag onze nieuwe website. Als bezoeker van de Stadserven-site wordt u voortaan ontvangen in een robuuste boerensfeer. Een sfeer die trots uitstraalt en tegelijk hedendaags agrarisch ondernemerschap in al zijn facetten demonstreert.

 

De gebiedscoöperatie IJsseldelta informeert u over drie verschillende opties voor studiegroepen deelname. 

Voor meer informatie klik hierHet beleid van de Stadserven richt zich op een gezonde agrarische bedrijfsstructuur. De bedrijfsontwikkeling op het Kampereiland blijft namelijk achter bij de dynamiek in de agrarische sector. Met de inspanningen van de laatste jaren zijn grote stappen gezet, maar deze hebben nog onvoldoende tot de

...

De pachtnormensystematiek heeft door de dalende rente en de stijgende pacht in de afgelopen jaren een negatieve uitwerking gehad voor sterk pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland. Ten opzichte van het noordelijke weidegebied ontwikkelden de pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland

...

Decennialang hebben ze het beeld bepaald van Seveningen, een prachtig boomrijk stukje Kampereiland. Maar nu is uiteindelijk de tijd gekomen dat de talrijke populieren langs de Seveningseweg de geschiedenisboeken in gaan. Sinds jaren markeren ze de menweide van de Kroonmenners. De bomen zijn u

...

In de vorige nieuwsbrief maakten we al gewag van het feit dat de Stadserven een nieuwe look krijgt. Boerenbedrijven zijn steeds de economische dragers van het Kampereiland geweest. Daarom bepalen de boeren de komende jaren het beeld van de Stadserven. Fotograaf Gijs Versteeg maakte op diverse

...

De melkprijs trok het afgelopen jaar weer aan en dat was een opluchting  voor onze pachters. Of het nieuwe Kabinet, met weer een minister van landbouw, ook goed nieuws brengt, daarover oordeelt ieder anders. Wat voor alle pachters gold is dat 2017 talloze vraagtekens telde. In Brussel en Den Haag

...