Naar boven
Icoontje homepage
Home
Nieuws
Uitvoering landbouw-structuurversterking Kampereiland van start
Beleidsvisie

Uitvoering landbouw-structuurversterking Kampereiland van start

Beleidsvisie

Er kan een start gemaakt worden met projecten ter verbetering van de landbouwstructuur op Kampereiland.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, is het uitvoeringsplan van de Beleidsvisie 2019-2028 in de afgelopen tijd herzien. Inmiddels zijn er, vooruitlopend op de definitieve herziening van het uitvoeringsplan, een aantal maatregelen voorbereid en kan er nog dit jaar een start gemaakt worden met de uitvoering van de eerste projecten ter verbetering van de landbouwstructuur op Kampereiland.

Tegelijkertijd wordt er gekeken naar meer mogelijkheden om de landbouw op Kampereiland te versterken. Dit wordt gedaan door bureau MLG uit Hattem. Zij evalueren de Beleidsvisie 2019-2028 en gaan in overleg met de verschillende partijen na waar mogelijk kansen liggen. Op basis hiervan wordt na de zomer een (volledige) uitvoeringsplan voor de beleidsvisie opgesteld. Naar verwachting wordt dit plan eind december vastgesteld en kan het in uitvoering worden genomen.

Aan de slag

De Stadserven gaat nu aan de slag met de volgende maatregelen:

  • Het geven van een tijdelijke extra impuls voor stoppende agrarische bedrijven c.q. de stoppersregeling. De extra impuls bestaat uit een hectarepremie van € 4.500,- per hectare voor beëindiging van de pacht en daarnaast uit een gunstiger regeling voor de conversie van agrarisch naar burgeropstalrecht.

 Om aan de slag te kunnen gaan met structuurversterking is het van belang dat er voldoende grondmobiliteit is in het gebied. Met de tijdelijke impuls voor stoppende agrarische bedrijven wordt een stimulans gegeven aan bedrijven die overwegen te stoppen, deze stap nu ook te zetten, zodat er landbouwgronden vrijkomen om de doorgaande bedrijven in het gebied te versterken.

  • Aanvullende maatregelen zoals het in kaart brengen van mogelijkheden voor kavelruil, onderzoek mogelijkheden financiering agrarische bedrijven, onderzoek ruimere mogelijkheden woningbouw en andere functies op erven.

Vanaf 11 september a.s. kunnen agrariërs zich inschrijven voor de eerste ronde van stoppersregeling. Dat kan door het invullen van het formulier www.destadserven.nl/stoppersregeling. Alle pachters van de Stadserven ontvangen hierover rond 25 augustus a.s. een brief met informatie en de voorwaarden voor deelname. Voor deze eerste ronde is een beperkt budget beschikbaar. Afhankelijk van de belangstelling voor de regeling wordt in overleg met de Pachtersraad gekeken of er een tweede ronde wordt georganiseerd.

Beeld: Jennie Bierma Fotografie

Aanmelden

Vul uw gegevens in om u aan te melden

Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

Bedankt voor uw aanmelding!
Oeps. er ging iets mis bij het versturen van het fomulier. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen zijn we ook te bereiken via info@destadserven.nl

Gerelateerd nieuws

Beleidsvisie

Inschrijven stoppersregeling eindigt maandag 16 oktober

Beleidsvisie

U kunt zich nog aanmelden voor de stoppersregeling tot aanstaande maandag 16 oktober 17:00u. Vragen? Neem contact op!

Lees dit artikel
Icoon lees meer
Nieuwsoverzicht
Icoon lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Bedankt, uw emailadres is toegevoegd aan onze mailinglist!
Oeps. er ging iets mis bij het versturen van het fomulier. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen zijn we ook te bereiken via info@destadserven.nl