Naar boven
Homepage icoontje
Home
Ontdek Kampereiland

Ontdek Kampereiland

Met haar cultuurhistorische waarde en bijzondere natuur is het Kampereiland een parel in de IJsseldelta.

Het gebied kenmerkt zich door het uitgestrekte boerenland, historische bebouwing op terpen en slingerende wegen langs het water.

Wat is er te doen?

Je kan het Kampereiland ontdekken met de fiets, te voet of via het water. Blijf slapen op het Kampereiland in één van de kleinschalige accommodaties of campings, bezoek de museumboerderij of koop onderweg groente, fruit of zelfs kaas rechtstreeks van de boer. Op en rond het Kampereiland zijn regelmatig evenementen. Ook zijn er verschillende fiets- en wandelroutes door het gebied. Op de website van Visit Kampen en Ontdek de IJsseldelta vindt u de meest recente informatie.

Ontdek het Kampereiland digitaal

Ga je het Kampereiland ontdekken? En wil je alles weten over de bijzondere plekken in het landschap? ‘Sinds 1363…’ praat je bij over ruim 650 jaar historie van het Kampereiland. Pak je telefoon, open de website of download de app en je hoeft alleen nog maar te klikken op een icoontje dichtbij de plek waar jij je bevindt. Je krijgt dan meteen een rijkdom aan informatie over bijzondere, historische aspecten en bezienswaardigheden in je directe omgeving.

Historie

Het Kampereiland is een gebied in de monding van de IJssel bij Kampen. De afzet van zand en klei van de Zuiderzee en het IJsselwater, vormde kleine eilanden tussen rivierarmen. Uiteindelijk groeide de verschillende zandplaten steeds meer naar elkaar toe en ontstond een vruchtbare wildernis vlakbij de stad Kampen.

Op 18 juni 1363 sloot Bisschop van Utrecht Jan van Arkel een overeenkomst over de verdeling van Mastenbroek. Kort daarop verwierf de stad Kampen de Kampereilanden met ‘het eeuwig recht van op- en aanwas’ van alle zandplaten en gorzen die in de monding van de IJssel zouden opkomen.

Stadserven

Van oudsher behoorden niet alleen het Binneneiland, maar ook de Mandjeswaard, de Pieper, het Haatland, de Melm en het Buitendijks tot het Kampereiland. Al deze gebieden behoren nu tot de Stadserven. De naam Stadserven verwijst naar het feit dat de boeren op het Kampereiland hun boerderij steeds pachtten van de stad Kampen. Hierdoor worden de erven nog steeds aangeduid als nummers zoals erf 1 of erf 29. In feite is de landbouw al eeuwenlang de drager van natuur en landschap op het Kampereiland.

Areaal

Door inpoldering en op- en aanwas is het Kampereiland fors gegroeid. Tegenwoordig beslaat het totale areaal ongeveer 4.700 hectare. Aan het einde van de 20ste eeuw was de oppervlakte van de Kampereilanden nagenoeg driemaal groter geworden dan in 1363. De gemeente Kampen is al die tijd eigenaar en gebiedsbeheerder van het Kampereiland geweest.

Bewoners van het Kampereiland

Het Kampereiland is in de loop van de jaren gevormd door de landbouw. Nog steeds is landbouw de belangrijkste economische drager. Tegelijk krijgen natuur, toerisme en recreatie volop de ruimte. Er zijn meer dan 100 boerderijen; veelal melkvee en een aantal akkerbouwbedrijven. Tegenwoordig bieden de talrijke boerenbedrijven ook onderdak aan allerlei moderne ondernemingen. Van kunstenaars en knutselaars, tot boerencampings, zorgboerderijen, B&B's en nog veel meer.

Boerenerven

Wie goed oplet kan zien uit welke tijd de boerenerven op het Kampereiland stammen. Dat is vaak niet alleen te zien aan de gevelsteen, maar ook de aan de landschappelijke inpassing van de boerderij.  De ontstaansperiode is vaak af te lezen aan de hoofdvorm van de gebouwen, de situering van de gebouwen op het erf, de detailleringen in de gevels, het materiaal- en kleurgebruik en de erfbeplanting . Bekend zijn de terpboerderijen met riet en lage zijgevels tot 1930. De erfbeplanting bestaat daar uit een rafelig silhouet van losse bomen die op en om de terp staan. Van oorsprong waren het vaak iepen, aan de achterzijde van de boerderij kwamen ook wel wilgen (vaak geknot) en populieren voor. Voor het huis werden lei-knotlindes aangeplant. De jongere types terpboerderijen worden vaak omzoomd door carré-vormige singels.

Natuur en landschap

Kampereiland heeft grote natuur- en cultuurhistorische waarden. Zo is het gebied geliefd bij weidevogels en in de herfst en wintermaanden foerageren er tienduizenden ganzen. Aan de noordkant ligt het beschermde natuurgebied het Zwartemeer. Een gebied van riet en biesvelden waar veel vogels en reeën zich thuis voelen. Hier huist zelfs de zeldzame grote karekiet en broed de visarend al een aantal jaar met succes in het gebied. Bezoekers die graag een glimp willen opvangen van deze bijzondere vogels, kunnen terecht in de vogelkijkhut Mandemakershut in de Mandjeswaard of een vaarexcursie boeken.