Naar boven
Icoontje homepage
Home
De Stadserven
Organisatie

Organisatie

De Stadserven bestaat uit het Kampereiland Vastgoed N.V en Kampereiland N.V. De aandelen van de Stadserven zijn in eigendom bij de gemeente Kampen.

De Stadserven bestaat uit het Kampereiland Vastgoed N.V en Kampereiland N.V. De aandelen van de Stadserven zijn in eigendom bij de gemeente Kampen. De activiteiten van de vastgoed N.V. zijn gericht op het normale vermogensbeheer en belegging. Kampereiland N.V voert de overige taken uit zoals activiteiten rondom natuurbeheer, landschapsbeheer en pachtstructuur. De directie wordt uitgevoerd door Eelerwoude. De raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de pachtersraad dient als adviesorgaan.

Gemeente Kampen
Logo Gemeente Kampen
Verbinding Gemeente Kampen - Raad van Commissarissen
Verbinding Gemeente Kampen - Directie
Toezicht
Verbinding raad van commissarissen - Directie
Advies
Verbinding Pachtersraad - Directie
Raad van
Commissarissen
RvC
Pachtersraad
Directie
Logo De Stadserven
Governancemodel De Stadserven

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Stadserven houdt toezicht op het beleid van de directie en in hoofdlijnen op de algemene gang van zaken. De RvC bestaat uit drie leden:


  • Annette van Velde (voorzitter)
  • Pier-Gerlof Polstra (secretaris)
  • Roland Kip (lid)

Pachtersraad

De Stadserven voert regelmatig overleg met de pachtersraad. De pachtersraad vertegenwoordigt de pachters op Kampereiland en bestaat uit afgevaardigden van de Kampereilander Pachtersbond en LTO Noord. Zij geeft op hoofdlijnen advies aan de directie van de Stadserven over het beleid. De pachtersraad bestaat uit:

  • Piet Boer (voorzitter)
  • Arjen van der Kamp
  • Jan Anne Roetman
  • Jan Bernard van Ittersum (tijdelijk plaatsvervanger Henk Jan ten Hove)
  • Roelof de Groot

Klachtenprotocol

Heeft u een klacht over de Stadserven? De Stadserven heeft een klachtenprotocol om eventuele klachten op te lossen. Klachten kunnen worden ingediend door contractanten van de Stadserven, dus door mensen die gronden pachten of huren of een opstal- of erfpachtsrecht hebben. In het klachtenprotocol is alle informatie opgenomen over de wijze waarop een klacht ingediend kan worden en ook hoe deze behandeld wordt.  U kunt het klachtenprotocol opvragen door een mail te sturen naar klachtenprocedure@destadserven.nl. Dit is ook het adres waar een eventuele klacht ingediend kan worden.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Bedankt, uw emailadres is toegevoegd aan onze mailinglist!
Oeps. er ging iets mis bij het versturen van het fomulier. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen zijn we ook te bereiken via info@destadserven.nl