Het groenbeheer is deze herfst opnieuw aanbesteed. Daarbij kwam het bedrijf Kemp als beste uit de bus. Het onderhoud van de erfbeplanting op de Stadservengronden is jarenlang uitgevoerd door het groenbedrijf van Impact. De Stadserven bedankt de medewerkers van Impact voor jarenlange trouwe inzet.

Kemp begint vanaf 1 januari 2019 aan de klus, conform een uitgewerkt beheerplan. De projectleiding is in handen van Peter van Haren van On Game. De uit te voeren werkzaamheden omvatten de beplanting die onder de bepalingen van de opstalvoorwaarden vallen, met uitzondering van tuinen en hoogstamboomgaarden. Medio januari zullen opstalhouders verder worden geïnformeerd over het groenonderhoud en ook ‘kennis kunnen maken’ met de heer Van Haren, die zal fungeren als het aanspreekpunt in het gebied.


Stormschade
De Stadserven is naast het reguliere onderhoud ook verantwoordelijk voor het verhelpen van stormschade aan bomen op het erf dat u pacht. Heeft u tijdens de feestdagen last van grote takken en omgevallen bomen op uw erf? Dan kunt u tijdens kantooruren gewoon uw melding doorgeven aan de Stadserven via het bekende nummer 038-338 88 68. De Stadserven zal zorgen dat de bomen zo snel mogelijk na uw melding worden opgeruimd. Bel dus NIET de gemeente Kampen!


Gaat het om bomen die de openbare weg blokkeren, dan is de brandweer verantwoordelijk om deze te verwijderen. U kunt de brandweer bereiken via 0900-8844.