In de afgelopen zes maanden is met circa 45 pachters gesproken over de ‘verkenning vrijwillige kavelruil’. Logischerwijs ging het gesprek vaak over veel meer dan dat, namelijk over de toekomst van het bedrijf. Een eventuele kavelruil, verplaatsing of het stopzetten van het bedrijf maakt daar onderdeel van uit. Op voorhand hadden we niet durven inschatten dat zoveel pachters een gesprek aanvroegen. We beschouwen dat als een positief signaal. Het geeft aan dat er beweging is en dat pachters actief bezig zijn met hun toekomst.

De wensen die op tafel gekomen zijn, zijn divers. Het gaat om meerdere bedrijven die willen stoppen. Het overgrote deel betreft bedrijven die willen groeien of bedrijven die open staan voor een samenwerking. Ook zijn er bedrijven bereid om te verhuizen naar een andere plek op Kampereiland of daarbuiten om zo hun toekomstplannen op een ander erf te kunnen verwezenlijken. De vraag of er zowel vraag als aanbod is, kan op dit moment met ‘ja’ worden beantwoord. Uiteraard biedt dat nog geen garanties voor een succesvolle kavelruil, maar de eerste voortekenen zijn daarmee positief. 

Op dit moment wordt de eindbalans opgemaakt. Namen van pachters en erfnummers komen daar niet in voor. Het betreft een anonieme eindbalans. Het advies vormt de onderbouwing voor de Stadserven, de Pachtersbond en het CKO om een besluit te nemen of een vervolgstap gezet kan worden. Na die goedkeuring zal elke aangemelde pachter opnieuw benaderd worden met de vraag of zijn/haar wensen in bredere kring gedeeld mogen en kunnen worden. Pas vanaf dat moment gaan we verder werken aan de feitelijke kavelruil en alles wat daarmee samenhangt.