logoGroene lopeer IJsseldelta klein
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta start vanaf september 2016 met ‘Groene Loper IJsseldelta’. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn.

De Groene Loper IJsseldelta is een sociaal instrument gericht op bewustwording,  participatie en creatieve initiatieven. Het is geïnspireerd op eerdere ‘Groene Loperprojecten’ in de Vechtdelta, Zwolle, Almelo en Deventer’. Zo zijn in Zwolle diverse kleinschalige initiatieven tot stand gekomen, waaronder een speelhuisje van wilgentenen bij een school in Stadshagen, een insectenhotel en een ingezaaide berm met bloemenlint.

Binnen het project in de IJsseldelta zullen eerst de talrijke bestaande, groene initiatieven in kaart worden gebracht. Op basis daarvan wordt nagedacht hoe deze versterkt kunnen worden. Tevens worden nieuwe, groene ideeën geïnventariseerd waarbij de beweging van landelijk gebied naar de stad centraal staat. Daarna is er in oktober een algemene informatieavond over Groene Loper IJsseldelta. Meer informatie hierover volgt via de lokale kranten en diverse online media.

Inwoners
De geografische uitgestrektheid en diversiteit van het gebied maakt de Groene Loper IJsseldelta bijzonder. Een goede samenwerking en organisatie met de dorpskernen, bedrijven en belangenbehartigers is daarom noodzakelijk. Die is geborgd dankzij de vorig jaar opgerichte Gebiedscoöperatie. Bij de uitvoering van het project zijn alle leden – op dit moment 26 gebiedspartijen - van de Gebiedscoöperatie uitgenodigd om actief deel te nemen aan de uitrol van het project in het hele gebied. Zo worden alle inwoners bereikt, met name de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland, Kampen.

Het project past bij de doelstelling van de nog jonge gebiedscoöperatie om te werken aan de vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta. Kijk voor meer informatie over alle activiteiten van de Gebiedscoöperatie op www.gcijsseldelta.nl