Het onderhoudswerk zal de komende drie jaar wederom worden uitgevoerd door medewerkers van Impact. Dat is de uitkomst van een aanbestedingsronde die eind 2015 is uitgeschreven door de Stadserven. De eigenaar en beheerder van het Kampereiland en omstreken is sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfbeplanting. Het groenbedrijf van Impact was de afgelopen jaren ook al actief betrokken bij de uitvoering van het werk.


De erven en singels op de Kampereilanden komen er verzorgder bij te liggen nu de Stadserven een nieuw snoeiregime heeft ingesteld voor het gebied. Voorheen werd de erfbeplanting in het hele gebied eens in de drie jaar drastisch gesnoeid. De erven op de Kampereilanden konden er daardoor na de eerste snoeibeurt nog wel eens kaal bij liggen, terwijl de begroeiing soms wel erg weelderig was aan het eind van de periode. Voortaan worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op basis van een onderhoudsplan met de insteek om de snoeiwerkzaamheden meer gespreid uit te voeren. Voortaan zullen de erven er dus over de gehele linie groener en netter bijliggen. 

De uit te voeren werkzaamheden omvatten de beplanting die onder de bepalingen van de opstalvoorwaarden vallen, met uitzondering van tuinen en hoogstamboomgaarden. Ook de begroeiing langs wegen en bermen wordt niet binnen het contract met Impact verzorgd, aangezien dit een verantwoordelijkheid is van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen.

Impact startte de werkzaamheden afgelopen winter in de Melm op basis van het onderhoudsplan. Vanwege de flora- en faunawetgeving pakken de hoveniers komend najaar het werk weer op.

P3103594.klein