De erven en singels op de Kampereilanden komen er verzorgder bij te liggen nu de Stadserven een nieuw snoeiregime snoeionderhoudheeft ingesteld voor het gebied. Voorheen werd de erfbeplanting in het hele gebied eens in de drie jaar drastisch gesnoeid. De erven op de Kampereilanden konden er daardoor na de eerste snoeibeurt nog wel eens kaal bij liggen, terwijl de begroeiing soms wel erg weelderig was aan het eind van de periode. Voortaan worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op basis van een onderhoudsplan met de insteek om de snoeiwerkzaamheden meer verspreid uit te voeren. De verwachting is dat de erven er dus over de gehele linie groener en netter bijliggen.  Ook de fauna in het gebied profiteert van de nieuwe aanpak. Veel dieren houden zich immers schuil onder de begroeiing.

Het onderhoudswerk zal de komende drie jaar wederom worden uitgevoerd door medewerkers van Impact. Dat is de uitkomst van een aanbestedingsronde die eind 2015 is uitgeschreven door de Stadserven. De eigenaar en beheerder van het Kampereiland en omstreken is sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfbeplanting. Het groenbedrijf van Impact was de afgelopen jaren ook al actief betrokken bij de uitvoering van het werk.

De uit te voeren werkzaamheden omvatten de beplanting die onder de bepalingen van de opstalvoorwaarden vallen, met uitzondering van tuinen en hoogstamboomgaarden. Ook de bomen langs wegen en bermen worden niet binnen het contract met Impact verzorgd, aangezien dit een verantwoordelijkheid is van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen.

Impact start de werkzaamheden op de Melm en zal tot 15 maart zoveel mogelijk werkzaamheden op basis van het onderhoudsplan uitvoeren. Daarna kunnen de hoveniers er op basis van de flora- en faunawetgeving tot het najaar weinig meer doen.