Op uitnodiging van de Stadserven brachten een dertigtal waterschapbestuurders, raadsleden en statenleden op vrijdag 11 september een werkbezoek aan het Kampereiland. De gasten werden o.a. door de directeur van de Stadserven Martin Visscher hartelijk ontvangen in Ontmoetingscentrum Ons Erf. Daar was een heuse beursvloer ingericht door maar liefst negen organisaties die in het gebied actief zijn. Vervolgens ging het gezelschap in groepen op excursie met als thema’s  waterbestendig bouwen, kringlooplandbouw en de natuurbeleving in de IJsselmonding.

foto excursie bij KnolKan duurzaam boeren het antwoord zijn op de moordende concurrentie in de landbouwsector? Is  investeren zinvol in een gebied dat is aangemerkt als overstromingsgebied? En bieden de omringende rietlanden kansen of zet Natura2000 dit gebied op slot? Met deze vragen in het achterhoofd ging het gezelschap op pad. Staatsbosbeheer ontving de politici op de Ramspolplaat, na een kort boottochtje. De Ramspolplaat is onderdeel van een kunstmatige eilandengroep in de IJsselmonding, waar de natuur het nu voor het zeggen heeft en waar de watertoerist heerlijk kan genieten van de rust.

Bij melkveehouder Marten Knol vormde waterbestendig bouwen het thema. Knol toonde zich zo gastvrij om, samen met rentmeester Mireille Blokhuis van de Stadserven, iets te vertellen over de wijze waarop agrariërs tegelijk kunnen investeren in hun bedrijf en overstromingsrisico’s beperken. Ook vond op zijn bedrijf een farmwalk plaats, waarbij de politici een inkijkje kregen in de kunst van kringlooplandbouw. Een belangrijk principe daarvan is dat de boer zoveel mogelijk voedselopbrengst uit eigen gras en bodem  haalt en zo min mogelijk voer en (kunst)mest moet inkopen. Dat levert agrariërs forse kostenbesparingen op en is een stuk duurzamer. Tevens kan dit de basis zijn voor waterschappen, gemeenten  en provincie om deze prestaties te ‘belonen’  als het gaat om vergunningverlening, landschapsdiensten en verlaging van waterschapslasten.

Tal van boeren op het Kampereiland passen Kringlooplandbouw toe, vanuit het project Weidse Waarden. Dit project wordt nu voortgezet binnen de gebiedscoöperatie IJsseldelta.

Onder de indruk

Het werd een prachtige zonovergoten dag die niet alleen boeiende inhoudelijke informatie bracht, maar waar de deelnemers ook volop onderling konden ‘netwerken’.  De politici toonden zich zeer onder de indruk van de betrokkenheid en de goede samenwerking tussen de talrijke organisaties die begaan zijn met de toekomst van het Kampereiland. De Stadserven hoopt dat op deze wijze de vele betrokken gebiedsautoriteiten kennis hebben opgedaan van de belangrijke uitdagingen waar het Kampereiland voor staat en dat bestuurders en politici elkaar hiermee ook snel en gemakkelijk weten te vinden wanneer dat noodzakelijk is. 

Beursvloer

De volgende organisaties waren aanwezig op de beursvloer: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Groot Salland, Vereniging Streekbelangen Kampereiland, In de IJsseldelta, IJsseldelta Marketing, ANV Camperland, Pachtersbond Kampereiland en Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Langs deze weg wil de Stadserven hen hartelijk danken voor hun medewerking en deze geslaagde dag.

{gallery}werkbezoek11092015{/gallery}