Op 21 januari jongstleden vond de tweede themadag over kringlooplandbouw Kampereiland plaats in Ons Erf. Het thema van deze dag luidde 'KVEM-opbrengst per ha, het nieuwe melkquotum?'. De vraag was wat de afschaffing van het melkquotum betekent en wat nieuwe beperkende factoren worden. Gerard Abbink van BLGG gaf hier zijn visie op. Daarnaast zijn de resultaten van de drie studentengroepen van CAH Vilentum (Dronten) gepresenteerd. 

Download hier de conclusies van deze informatieve en goed bezochte themabijeenkomst en de bevindingen van de studenten van de Christelijk Agrarische Hogeschool Vilentum uit Dronten.