De werkzaamheden aan de oevers en rietkragen van het Noorddiep zullen deze winter worden afgerond. Aan de Noordzijde van het witte foto Noorddiepbruggetje bij de Kattewaardweg worden enkele bomen verwijderd, wat bijdraagt aan het rietherstel. Tevens wordt ook op deze plek een natuurvriendelijke beschoeiing gerealiseerd.

De ingreep is afgestemd met het bestuur van Hengelaarsvereniging Ons Vermaak. Aangezien op deze plek vele vissers actief zijn is ook aan voorzieningen voor hen gedacht. Een aantal nieuwe vissteigers biedt straks alle ruimte om optimaal de visserijsport te kunnen bedrijven.

Het herstel en langjarig beheer van de oevers van het Noorddiep is mogelijk gemaakt met bijdragen door het Nationaal Landschap IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+. Ook de Stadserven droeg als eigenaar bij aan het project.