Tegen gunstige voorwaarden kunnen investeren in waterbestendige bouw en duurzaamheid: de Stadserven is in gesprek met onder andere banken en het Nationaal Groenfonds om hiertoe een gezamenlijk programma inclusief financieringsarrangement te ontwikkelen. 

"In het kader van Weidse Waarden zijn in het verleden tal van duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd", zegt Martin Visscher, directeur van de Stadserven. "We denken samen met andere partijen mee om tot een arrangement komen waarin zulke maatregelen, variërend van duurzame stallen tot emissiebeperkingen en zonnepanelen, aantrekkelijker zijn te financieren. Dat kan bijvoorbeeld via aantrekkelijke rentes en langere terugbetalingstijden. Het ligt voor de hand om hiervoor  aansluiting te zoeken bij het initiatief van Kampen en Zwartewaterland ter bevordering van het waterbestendig bouwen."

De komende jaren vinden in het kader van de waterveiligheid in de IJsseldelta forse ingrepen plaats. Het overstromingsrisico voor het foto bij waterbestendig bouwenKampereiland en de buitendijkse gebieden ten Westen van Genemuiden wordt daarbij verlaagd van 1:200 naar 1 op de 500 jaar. Daarmee kunnen sommige polders in dit gebied bij hoogwater nog steeds vollopen (en dat is ook de bedoeling van het waterschap) om te zorgen dat de bewoners in de steden droge voeten kunnen houden. In opdracht van de gemeenten Kampen en Zwartewaterland onderzoekt Bureau Bloc nu, hoe bewoners en ondernemers van deze buiten de primaire waterkering gelegen gebieden zich kunnen wapenen tegen het water. Het project Waterveilig Bouwen heeft als doel hen te stimuleren en in staat te stellen hun opstallen veilig te stellen. Te denken valt aan aloude maatregelen als het aanleggen van een dijkje rondom percelen, het bouwen op een terp of het plaatsen van dure en kwetsbare apparatuur op een verhoogde plek in stallen.

Verantwoordelijkheid
Niet alleen voor de ondernemers en bewoners zelf, maar ook voor overheden en investeerders is het van belang dat de maatschappelijke schade bij overstromingen beperkt blijft. Daarom vindt Visscher het belangrijk dat alle partijen meedenken om schade te voorkomen. Vanuit die redenatie is de Stadserven als eigenaar en beheerder van het gebied gevraagd om mee te denken. "Die verantwoordelijkheid nemen we graag, maar we zien ook ‘meekoppelkansen’, door in de gesprekken met financiers ook duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen. Het gaat immers om forse investeringen en dan is het verstandig om gelijk extra maatregelen te nemen op het gebied van milieu en energie", aldus Visscher. Het gaat hierbij overigens om duurzaamheidsmaatregelen die bovenop de wettelijk verplichte investeringen komen.

Over het nieuwe financieringsarrangement hebben de afgelopen weken al een tweetal informatiesessies plaatsgevonden in ontmoetingscentrum Ons Erf. Bewoners en ondernemers in het gebied zijn hiervoor uitgenodigd.