Naar boven
Icoontje homepage
Home
Nieuws
Start werkzaamheden hoogspanningsmasten Kampereiland
Algemeen

Start werkzaamheden hoogspanningsmasten Kampereiland

Algemeen

De komende tijd zullen er werkzaamheden verricht worden aan de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle.

De komende tijd zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle. Door de groei van duurzame energie en de hoge pieken die hierdoor ontstaan in het elektriciteitsnet, is uitbreiding van de capaciteit van de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle nodig. Dit wordt gedaan door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders waar een grotere capaciteit doorheen kan. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding. Onderstaande informatie over de werkzaamheden (brongeving TenneT).

De bestaande hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 32 kilometer, bestaat uit 91 masten en loopt van hoogspanningsstation Ens in de gemeente Noordoostpolder, via de gemeenten Kampen en Zwartewaterland naar het hoogspanningsstation Hessenpoort in de gemeente Zwolle.

Overzichtskaartje van de hoogspanningsverbinding Ens-Zwolle (bron: TenneT)
Wat gaat er gebeuren?

De huidige hoogspanningsverbinding is inmiddels 36 jaar oud. Om de 380kV-verbinding te kunnen opwaarderen worden nieuwe geleiders opgehangen. Hierbij worden ook andere onderdelen, zoals bliksemdraden, vervangen. Daarnaast zijn de fundaties van de hoogspanningsmasten en constructies getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij een aantal masten worden de mastfundatie en -constructie versterkt. Er wordt door de uitvoerende partijen getracht om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Helaas kan dit niet helemaal voorkomen worden, bijvoorbeeld omdat er met zwaar materieel naar de mastlocaties zal worden gereden.

Drie aannemers

Voor de uitvoering van de werkzaamheden gaan drie aannemers aan het werk. Alle civiele werkzaamheden, zoals het aanleggen van bouwwegen en werkterreinen en het verzwaren van de mastfundaties, worden uitgevoerd door aannemer BAM lnfra, die ook de coördinatie voor haar rekening neemt voor de andere 2 aannemers welke samen zullen zorgen dat de geleiders worden vervangen door 380 kV verbindingen. SPIE Nederland B.V. voor het deel tussen Noordoostpolder en Zwartewaterland, en Electromontaj S.A. voor het deel tussen Zwartewaterland en Zwolle.

Eerste voorbereidende werkzaamheden

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden tijdelijke bouwwegen aangelegd en bij de masten bouwterreinen ingericht. Civiel aannemer BAM lnfra start vanaf augustus dit jaar met het aanleggen van deze bouwwegen met behulp van zand en stalen rijplaten. De lijnaannemers starten vanaf september. Ter voorbereiding op de werkzaamheden vinden komende maanden al werkzaamheden plaats. Dit zijn voornamelijk ecologische maatregelen ter voorkoming van schade aan of aantasting van (leefgebieden) van beschermde diersoorten op of rondom het werk. Deze werkzaamheden worden volgens het ecologisch werkprotocol uitgevoerd.

Fundaties verzwaren

Vanaf september start BAM lnfra met het versterken van een aantal fundaties. Zodra de exacte planning bekend is deze te vinden op de website van Tennet: www.tennet.eu/ens-zwolle en op de TenneT Bouwapp.

Geleiders/stroomdraden

De werkzaamheden voor het vervangen van de geleiders lopen tussen september 2023 en juni 2024. Beide aannemers komen twee keer langs, eerst voor ene zijde van de mast, daarna voor de andere zijde.

Voor vragen hierover kunt u bellen met TenneT, dit kan gratis op het nummer 0800 - 83663388 (maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur) of mailen naar servicecenter@tennet.eu.


Bron: correspondentie TenneT TSO B.V.

Aanmelden

Vul uw gegevens in om u aan te melden

Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

Bedankt voor uw aanmelding!
Oeps. er ging iets mis bij het versturen van het fomulier. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen zijn we ook te bereiken via info@destadserven.nl

Gerelateerd nieuws

Beheer

Streekeigen landschapsbeheer op Kampereiland

Beheer
Algemeen

Om de biodiversiteit en het streekeigen landschap weer te vergroten, kan men streekeigen landschapselementen aanleggen.

Lees dit artikel
Icoon lees meer
Algemeen

Nieuwsbrief de Stadserven

Algemeen

In week 11 is de nieuwsbrief van de Stadserven de deur uit gegaan. De nieuwsbrief is eenmalig ook per post verzonden.

Lees dit artikel
Icoon lees meer
Algemeen

Nieuw lid Raad van Commissarissen

Algemeen

Sinds februari heeft de Stadserven een nieuw lid mogen verwelkomen bij de Raad van Commissarissen.

Lees dit artikel
Icoon lees meer
Nieuwsoverzicht
Icoon lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Bedankt, uw emailadres is toegevoegd aan onze mailinglist!
Oeps. er ging iets mis bij het versturen van het fomulier. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen zijn we ook te bereiken via info@destadserven.nl