Naar boven
Home icoontje
Home
Jaarrapportage 2021

Jaarrapportage 2021

Werken aan de toekomst

Het Kampereiland. Op 18 juni 1363 sloot Bisschop van Utrecht Jan van Arkel een overeenkomst over de verdeling van Mastenbroek. Kort daarop verwierf de stad Kampen de Kampereilanden met ‘eeuwig recht van op- en aanwas’. Van oudsher behoorden niet alleen het Binneneiland, maar ook de Mandjeswaard, de Pieper, het Haarland, de Melm en het Buitendijks tot het Kampereiland. Tegenwoordig is een groot deel van het Kampereiland door aanwas en inpoldering aaneengesloten.

Parel van het Nationaal Landschap IJsseldelta

Het Kampereiland bestaat uit een aaneengesloten weidelandschap van buitenpolders, omgeven door de IJssel, het Vossemeer, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Dit waardevolle cultuurhistorische landschap is door de eeuwen heen gevormd door samenspel tussen mens en natuur. De landbouw is er tot op de dag van vandaag beeldbepalend. Het Kampereiland, de parel van de IJsseldelta, ligt op schootsafstand van de prachtige Hanzestad Kampen.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stadserven Kampereiland e.o.. Basis voor het verslag is het jaarplan en begroting 2021, waarmee de aandeelhouder in haar vergadering van 16 december 2020 mee heeft ingestemd.

Het jaar 2021 was een overgangsjaar voor de Stadserven. Het was het eerste gehele jaar waarin Eelerwoude de directie en beheertaken uitvoerde. Het jaar stond ook in het teken van het voorbereiden van de uitvoering van de Beleidsvisie 2019-2028, een van de opdrachten aan Eelerwoude.

Belangrijk in 2021 waren ook de ontwikkelingen met betrekking tot de governance. De geactualiseerde beschrijving van de governance is door de aandeelhouder vastgesteld en op basis daarvan zijn ook de statuten en diverse regelingen geactualiseerd. Daarnaast waren er twee personele wisselingen in de Raad van Commissarissen.

Eerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de voor de Stadserven relevante externe ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen in de rapportageperiode voor bestuur en organisatie beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de activiteiten rond de implementatie van het nieuw beleid. In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van de uitvoering van het regulier beheer. Hoofdstuk 6 sluit af met de financiële rapportage over 2021 voor Kampereiland Vastgoed NV en Kampereiland NV.
Wij wensen u veel leesplezier toe!

Martin Verbeek
Directeur de Stadserven