Naar boven
Home icoontje
Home
Jaarrapportage 2020

Jaarrapportage 2020

Werken aan de toekomst

Het Kampereiland. Op 18 juni 1363 sloot Bisschop van Utrecht Jan van Arkel een overeenkomst over de verdeling van Mastenbroek. Kort daarop verwierf de stad Kampen de Kampereilanden met ‘eeuwig recht van op- en aanwas’. Van oudsher behoorden niet alleen het Binneneiland, maar ook de Mandjeswaard, de Pieper, het Haarland, de Melm en het Buitendijks tot het Kampereiland. Tegenwoordig is een groot deel van het Kampereiland door aanwas en inpoldering aaneengesloten.

Parel van het Nationaal Landschap IJsseldelta

Het Kampereiland bestaat uit een aaneengesloten weidelandschap van buitenpolders, omgeven door de IJssel, het Vossemeer, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Dit waardevolle cultuurhistorische landschap is door de eeuwen heen gevormd door samenspel tussen mens en natuur. De landbouw is er tot op de dag van vandaag beeldbepalend. Het Kampereiland, de parel van de IJsseldelta, ligt op schootsafstand van de prachtige Hanzestad Kampen.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020, het eerste dat wij als nieuw team van de Stadserven uitbrengen. Wij danken het team van Noorderstaete dat tot november 2020 jarenlang heeft gezorgd voor het beheer van Kampereiland. Het beheer is in goede orde overgedragen en daarmee heeft Eelerwoude het stokje vanaf 1 november 2020 overgenomen. Het team van Eelerwoude zal de komende jaren het beheer voeren en uitvoering geven aan de Beleidsvisie 2019-2028. Het afgelopen jaar was daarmee een overgangsjaar, dat vooral in het teken stond van de aanbesteding van het beheer van Kampereiland.

In het werk van de Stadserven was de coronacrisis voelbaar. Zo was het contact met de Kampereilanders minder en meer op afstand dan we normaal gewend zijn en moest veel overleg via het computerscherm gevoerd worden. De coronacrisis heeft verder nauwelijks invloed gehad op de inhoud van het werk en de resultaten van de Stadserven. Afgelopen jaar is de CKO kavelruil afgerond, waardoor er weer een stap is gezet in verbetering van de agrarische structuur van Kampereiland. Dank aan de kavelruilcommissie en de kavelruilbegeleider voor het goede werk dat zij in deze hebben gedaan.

In de afgelopen jaren is een goede basis gelegd om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheid op Kampereiland, binnen de kaders die voor de Stadserven belangrijk zijn: behoud van het erfgoed der vaderen, een redelijk rendement en zorg voor landschap en natuur. De onzekerheden rond onder meer stikstof en ander landelijk en provinciaal beleid voor de landbouw kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen wel helpen om de uitgangspositie om op veranderingen in te spelen te verbeteren. Die uitdaging gaan wij graag aan, samen met u en met steun van aandeelhouder gemeente Kampen!


Wij wensen u veel leesplezier toe!

Martin Verbeek
Directeur de Stadserven