Het bezit en beheer van het Kampereiland wordt ingevuld door Kampereiland Vastgoed N.V. en Kampereiland N.V. Deze opereren gezamenlijk onder de handelsnaam ‘de Stadserven - Kampereiland e.o.’. De aandelen van Kampereiland N.V. en Kampereiland Vastgoed N.V. zijn in eigendom bij de gemeente Kampen.

 

De activiteiten van de Vastgoed N.V. zijn gericht op het normale vermogensbeheer en belegging. Kampereiland N.V. voert de overige taken uit die het normaal vermogensbeheer te boven gaan. Daaronder vallen onder andere het benutten van het structuurfonds en activiteiten rondom natuurbeheer, landschapsbeheer en de pachtstructuur.