Naar boven
Icoontje homepage
Home
Nieuws
Nieuwe opstalvoorwaarden burgerwoningen Kampereiland
Beleidsvisie

Nieuwe opstalvoorwaarden burgerwoningen Kampereiland

Facturatie en administratie

De burgeropstalwaarden van Kampereiland worden vernieuwd. In dit artikel geven we meer informatie over wat dit inhoudt.

Bij de vaststelling van de beleidsvisie de Stadserven 2019-2028 heeft de Kamper gemeenteraad bepaald dat de retributie (jaarlijkse vergoeding voor het gebruik) voor burgeropstalrechten marktconform zal moeten worden. De directie van de Stadserven heeft de opdracht uitvoering te geven aan de beleidsvisie en heeft dit uitgangspunt nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan wordt eind 2022 vastgesteld door de aandeelhouder (College van B&W van de gemeente Kampen).

Wat is marktconform?

Marktconform betekent wat in de markt gangbaar, dus wat in vergelijkbare situaties wordt gehanteerd. Dat geldt zowel voor de systematiek van de berekening van de retributie, als voor onder meer het vaststellen van de waarde van de ondergrond.

Onrust

Omdat de marktconforme prijs voor de burgeropstalrechten veel hoger is dan de prijs die de gebruiker nu betaald, is er onrust ontstaan in het gebied. In dit artikel geven we een nadere toelichting op de totstandkoming van de nieuwe opstalvoorwaarden.

Het voorstel gaat alleen over burgeropstalrechten.

Het voorstel ziet op de burgeropstalrechten. De prijzen van agrarische opstalrechten worden gereguleerd door de prijzen die jaarlijks door de minister worden vastgesteld (regionorm pacht). Dit betekent dat deze regeling niet geldt voor de agrarische opstalrechten.

Het voorstel wijzigt lopende burgeropstalrechten niet

Burgeropstalrechten worden afgesloten voor een duur van 50 jaar. Na deze periode heeft de Stadserven de mogelijkheid het contract voor burgeropstalrechten op te zeggen. Partijengaan dan opnieuw in overleg of beide partijen een nieuw opstalrecht af willen sluiten. Dit nieuwe opstalrecht zal op dat moment tegen dan geldende voorwaarden worden afgesloten. Als het contract niet wordt opgezegd door de Stadserven loopt het contract door met een opzegtermijn van een jaar.

Voor de huidige burgeropstalrechten waarvan de termijn van 50 jaar nog niet is verstreken, wijzigt er tot het verstrijken van de termijn niets. Zo lang het opstalrecht nog loopt, blijft de geldende systematiek van 2x de pachtprijs/hectare van kracht. Na verloop van 50 jaar gaat bij een nieuw af te sluiten contract een ingroeiregeling gelden waarbij geleidelijk naar de marktconforme retributie wordt toegegroeid.

Marktconforme retributie voor nieuw af te sluiten burgeropstalrechten

De marktconforme retributie gaat dus in bij nieuw af te sluiten contracten. Toegelicht; bij een heruitgifte na het eindigen van het huidige 50 jaar durende contract of bij conversie van agrarisch opstalrecht naar een burgeropstalrecht. Bij elk nieuw burgeropstalrecht zal gerekend worden met de marktconforme retributie.

Bij een opstalrechtis het eigendom van de opstal van de opstaller en de grond van Stadserven. Voor de grond wordt een jaarlijkse vergoeding betaald (retributie). De retributie is een percentage (retributiepercentage) van de grondwaarde. De retributie ligt voor de gehele looptijd van het contract vast. In de voorliggende uitwerking van de beleidsvisie is voor het retributiepercentage aangesloten bij het retributiepercentage van ca. 3% dat de gemeente Kampen voor haar grondgebied in de nota grondbeleid heeft.

De waarde van de ondergrond wordt door een gecertificeerd taxateur bepaald. Omdat de grond belast is met een opstalrecht wordt om de retributie te bepalen, het retributiepercentage over 75% van de vrije marktwaarde gerekend. De taxateur bepaalt de marktwaarde van de grond op basis van referentie-objecten.

Ingroeiregeling

Een marktconforme retributie is hoger dan de huidige retributie. Om die reden heeft de directie een zeer ruime ingroeiregeling voorgesteld van 20 jaar. Dat betekent dat de marktconforme retributie na het aangaan vaneen nieuw contract niet direct ingaat, maar dat in 20 jaar tijd geleidelijk wordt toegegroeid naar de marktconforme canon. Als opstal en opstarecht verkocht worden en de ingroeiregeling dan nog loopt, dan gaat deze over van verkoper op de koper.

Aanmelden

Vul uw gegevens in om u aan te melden

Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

Bedankt voor uw aanmelding!
Oeps. er ging iets mis bij het versturen van het fomulier. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen zijn we ook te bereiken via info@destadserven.nl

Gerelateerd nieuws

Nog een gerelateerde nieuwsitems beschikbaar.
Nieuwsoverzicht
Icoon lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Bedankt, uw emailadres is toegevoegd aan onze mailinglist!
Oeps. er ging iets mis bij het versturen van het fomulier. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen zijn we ook te bereiken via info@destadserven.nl