Achttien agrariërs ontvangen eerste Kringlooprapportkringlooplandbouw

De kop is eraf op het Kampereiland. Maar liefst achttien van de ruim 100 actieve agrariërs ontvingen op 15 april 2014 in ontmoetingscentrum Ons Erf hun eerste Kringlooprapport uit handen van Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk. Met ondersteuning vanuit het project Weidse Waarden zetten zij hiermee de eerste stappen op weg naar een kansrijke toekomst als kringloopboer. Met het nieuwe Europese landbouwbeleid op komst wordt kringlooplandbouw beschouwd  als een bijzonder belangrijke ontwikkeling. Dat geldt zeker voor waardevolle gebieden als het Kampereiland, waar boeren door de beperkingen van natuur en (nationaal) landschap te krap in hun jasje zitten om hard te kunnen inzetten op uitbreiding en een hoge melkproductie.

Elke 'kringloopboer' heeft zo zijn eigen beweegredenen om mee te doen. Ga na 'lees meer' voor een korte quote per deelnemer:


P. Kloosterman

P. Kloosterman:
     Inzicht krijgen in waar regelgeving naar toe gaat en hier zoveel mogelijk op voorsorteren.
Berjan Netjes
D.B.J. Netjes:
     Tot hoever kan ik gaan met lage bemestingsniveaus en hoge gewasopbrengsten.

Erwin PrinsE. Prins:
     Inzicht krijgen in de zwakke en sterke punten binnen de bedrijfsvoering p het gebieden van mineralen stromen.


Cees van WervenC. van Werven:
     Hoe kan ik de productie vanuit de bodem verder omhoog krijgen?


Dries ten hove-erf 124Maatschap ten Hove-Oostenbrink:
     Hoe kan ik de kringloopwijzer uitkomsten interpreteren en gebruiken in mijn bedrijfsvoering?


Berdien StoelB. Stoel:
     Meer grip op voeding met praktische handvatten voor elke dag.


Wouter SteenbeekMaatschap Schutte-Steenbeek:
     Hoe kan ik met meer kennis van de bodem beter bemesten tot een goede grasopbrengst?


Jan SchilderH.J. Schilder:
     Hoe kan ik een hogere benutting halen van eigen drijfmest?


Jan Anne RoetmanJ.A. Roetman:
     Met de kringloopwijzer meer handvatten krijgen om voederwinning, bemesting en voeding beter af te stemmen.


M. Pelleboer erf 26

M. Pelleboer:

     Koeien voeren naar productie lukt mij wel, maar hoe kan ik dit doen met de bodem?
H. Last

H. Last:
     Hoeveel voer heb ik in de toekomst nodig en hoe haal ik dit zoveel mogelijk van eigen land.
Berwout KosterB. Koster:
     Bij de koeien staan de puntjes op de i, maar nu nog de bodem en de voerproductie!


Jan Jurre Knol
J.J. Knol:
     
Hoe krijg ik een goede grasmat en hoe houd ik hem goed?

M.F. KanisM.F. Kanis:
     Liever niet teveel details en cijfers, maar praktisch boerenverstand gebruiken!


Marius Gunnink
M. Gunnink:
    
Hoe kan ik spuiwater uit mijn luchtwasser het meest efficiënt toepassen in mijn bemestingsplan?

Gijs van Dijk
G. van Dijk:
    
MINAS was een prachtig systeem, met de kringloopwijzer krijg ik nog meer inzicht!

Jan Bernard van IttersumJ.B. van Ittersum:
    
Hoe houd ik mijn bedrijf financieel gezond nu en in de toekomst?Maatschap ten Hove-v.d. Streek:
     Waar sta ik nu betreft de efficiëntie en welke praktische oplossingen zijn er om zwakke punten te versterken.

nieuwsbriefinschrijvingWilt u onze

nieuwsbrief

ontvangen?

 

 

Klik hier >

jaarverslagLees

hier ons

jaarverslag 

 

 

Klik hier >