De eerste kringlooprapporten zijn op dinsdag 15 april feestelijk uitgereikt in Ons Erf. De 18 deelnemers van het Praktijkteam Bodem en Water ontvingen deze uit handen van de Overijsselse Gedeputeerde Theo Rietkerk.

A08Y9615 Groepsfoto Kampereiland mail 
Met het nieuwe Europese landbouwbeleid op komst wordt kringlooplandbouw beschouwd ...

De werkzaamheden aan het Noorddiep op het Kampereiland zijn grotendeels afgerond. Om dat te markeren plaatste wethouder Veldhoen van de gemeente Kampen, op uitnodiging van de Stadserven, op woensdag 9 april een loopplank voor de ottervoorziening onder de Frieseweg. Veldhoen plaatst loopplank

Eind 2013 werd in opdracht van

...

Bijeenkomsten voor bedrijfsopvolgers

De Stadserven wil jonge ondernemers graag stimuleren bij bedrijfsopvolging en het ontwikkelen van een goed bedrijfsplan. Het doel hiervan is om jonge ondernemers toekomstperspectief te bieden bij voortzetting en/of vernieuwing van agrarische bedrijven en

...

 

Campereilander boerenvanillevla viel in de prijzen bij ‘De smaak van NL’, de verkiezing van het lekkerste product van Nederlandse bodem. De vla die de familie Bruins in Kampen maakt, is winnaar van de regio Noord en hoort bij de drie lekkerste producten van eigen bodem.

“Dat we met onze vla in de

...

Een groep jonge boeren van het Kampereiland is onlangs van start gegaan met het programma ‘Bedrijfsopvolging met nieuwe perspectieven 2014’. Samen vertegenwoordigen zij een tiental melkveebedrijven en de eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden.

In totaal gaat het om tien bijeenkomsten. Hierin wordt

...

Familie Groen kiest voor duurzame stalbouw

Eerste emissiearme vloer op Kampereiland

In april 2013 was de nieuwe ligboxenstal van Jan en Hanneke Groen klaar. Ze lieten een stal bouwen die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dat verbetert het koecomfort en het is goed voor het

...

Familie Bruins ontwikkelt verder in zuivelverwerking

Erf 1 vanillevla in finale ‘De smaak van NL’

Met de Campereilander boerenvanillevla heeft de familie Bruins in Kampen de smaak te pakken. Deze vla is namelijk doorgedrongen tot de finale van ‘De smaak van NL’, de verkiezing van het lekkerste

...

Elke derde dinsdag in de maand plaatst de Stadserven in Weekblad De Brug een rubriek over het Kampereiland. De rubriek verhaalt over alle meer of minder bekende feiten en ontwikkelingen op het Kampereiland, daarbij nauwlettend de balans in de gaten houdend tussen de drie pijlers landbouw, natuur en

...

bijmiek

Officiële opening kinderdagverblijf op 6 juli 2013

Kinderopvang ‘Bij Miek’ draait boven verwachting 

“Zonder de Stadserven was onze kinderopvang er niet gekomen”, is de stellige overtuiging van Veronique Brink, terugblikkend op de plannen die ze twee jaar geleden had. Pas na bemiddeling van Sander

...

Slotenproject

De Stadserven is met diverse partijen (waterschap Groot Salland, provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+) gestart met het zogenoemde slotenproject. Dit project levert een bijdrage aan het vergroten

...