21 BT luchtwasser KE bij bedrijfsontwikkelingMarius en Riëtte Gunnink willen graag dat hun zoon Willem het bedrijf op termijn overneemt. Omdat ze met het melkveebedrijf te dicht aan een Natura 2000-gebied grenzen was uitbreiding alleen mogelijk als ze met maatregelen de flora en fauna ontzien. Aankoop van ammoniakrechten in de buurt was niet

...

Achtergrond en informatie

De pachters van Kampereiland Vastgoed NV. (de Stadserven) op het Kampereiland e.o. en haar verpachter zijn gebaat bij een perspectiefvolle toekomst van het Kampereiland e.o. De Stadserven wil daarom bijdragen aan het verbeteren van de structuur van de agrarische

...