Familie Bruins ontwikkelt verder in zuivelverwerking

Erf 1 vanillevla in finale ‘De smaak van NL’

Met de Campereilander boerenvanillevla heeft de familie Bruins in Kampen de smaak te pakken. Deze vla is namelijk doorgedrongen tot de finale van ‘De smaak van NL’, de verkiezing van het lekkerste

...

Elke derde dinsdag in de maand plaatst de Stadserven in Weekblad De Brug een rubriek over het Kampereiland. De rubriek verhaalt over alle meer of minder bekende feiten en ontwikkelingen op het Kampereiland, daarbij nauwlettend de balans in de gaten houdend tussen de drie pijlers landbouw, natuur en

...

bijmiek

Officiële opening kinderdagverblijf op 6 juli 2013

Kinderopvang ‘Bij Miek’ draait boven verwachting 

“Zonder de Stadserven was onze kinderopvang er niet gekomen”, is de stellige overtuiging van Veronique Brink, terugblikkend op de plannen die ze twee jaar geleden had. Pas na bemiddeling van Sander

...

Slotenproject

De Stadserven is met diverse partijen (waterschap Groot Salland, provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+) gestart met het zogenoemde slotenproject. Dit project levert een bijdrage aan het vergroten

...

21 BT luchtwasser KE bij bedrijfsontwikkelingMarius en Riëtte Gunnink willen graag dat hun zoon Willem het bedrijf op termijn overneemt. Omdat ze met het melkveebedrijf te dicht aan een Natura 2000-gebied grenzen was uitbreiding alleen mogelijk als ze met maatregelen de flora en fauna ontzien. Aankoop van ammoniakrechten in de buurt was niet

...