De Overijsselse gedeputeerden Eddy van Hijum en Ineke Bakker hebben in december kennis genomen van de planvorming ‘Uitdagend boeren in een vitaal landschap’. Samen met de landbouwsector wordt gezocht naar een model om de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta te versterken en...
21 januari 2015: Studiedag met stamppot

Nog vier maanden moeten we produceren onder het melkquotum. Volgens sommige boeren volgt dan ‘bevrijdingsdag’, maar de vraag is vooral wat de volgende beperking is. Er wordt al van alles geroepen, van mest tot voer tot melkveewet. Wat het ook wordt, in de...
De Stadserven hecht grote waarde aan een sterke promotie van het Kampereiland. Het afgelopen jaar heeft de Stadserven daarom overleg gevoerd met IJsseldeltamarketing om informatie over het Kampereiland nog beter te ontsluiten. IJsseldeltamarketing verzorgt onder andere de regiopromotie via de...
Per 1 januari 2015 loopt het project Weidse Waarden van de Stadserven af. kampereiland-v3 illustratie 1-9-2010 Weidse WaardenDit betekent dat er daarna ook geen nieuwe projecten of aanvragen voor het Stimuleringsfonds of de Energieregeling van de Weidse Waarden in behandeling genomen kunnen worden.
De Weidse Waarden streeft met behulp van de Kringloopwijzer IMG 5213naar meer opbrengst van de eigen grond en een betere benutting van het eigen ruwvoer. Het is de vraag hoe dit praktisch toegepast kan worden, want werken met de resultaten van de Kringloopwijzervraagt veel kennis en kunde. Het delen en...
Kampereiland nieuwsbrief sept. 2014Overheden hebben minder geld voor onder andere gebiedsontwikkeling. Dat geldt ook voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. Volgens de ongeveer 30 in de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta verenigde organisaties, moet gebiedsontwikkeling doorgaan. Daarvoor is een nieuw...

Diverse schoolklassen bezochten dit jaar al natuureducatie ‘Het Kamper Riet’ om schapen te scheren, lammeren en kuikentjes te aaien of een bezoek te brengen aan de vogelkijkhut. Vanaf het voorjaar van 2014 kunnen ze ook gebruik maken van de nieuwe ontvangstruimte in de nok van de koeienschuur.

 

Achttien agrariërs ontvangen eerste Kringlooprapportkringlooplandbouw

De kop is eraf op het Kampereiland. Maar liefst achttien van de ruim 100 actieve agrariërs ontvingen op 15 april 2014 in ontmoetingscentrum Ons Erf hun eerste Kringlooprapport uit handen van Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk. Met

...
Dit seizoen heeft het Praktijkteam Bodem en Water de beschikking over twee grashoogtemeters. Hiermee meet u de graslandopbrengst op perceelniveau. Wilt u eens zo’n grashoogtemeter proberen? Meldt u zich dan bij de Stadserven of bij Weidse Waardencoach Bram Prins. Of koop er gelijk een via Berdien...
De eerste kringlooprapporten zijn op dinsdag 15 april feestelijk uitgereikt in Ons Erf. De 18 deelnemers van het Praktijkteam Bodem en Water ontvingen deze uit handen van de Overijsselse Gedeputeerde Theo Rietkerk.

A08Y9615 Groepsfoto Kampereiland mail 
Met het nieuwe Europese landbouwbeleid op komst wordt kringlooplandbouw beschouwd ...

De werkzaamheden aan het Noorddiep op het Kampereiland zijn grotendeels afgerond. Om dat te markeren plaatste wethouder Veldhoen van de gemeente Kampen, op uitnodiging van de Stadserven, op woensdag 9 april een loopplank voor de ottervoorziening onder de Frieseweg. Veldhoen plaatst loopplank

Eind 2013 werd in opdracht van

...