Op uitnodiging van de Stadserven brachten een dertigtal waterschapbestuurders, raadsleden en statenleden op vrijdag 11 september een werkbezoek aan het Kampereiland. De gasten werden o.a. door de directeur van de Stadserven Martin Visscher hartelijk ontvangen in Ontmoetingscentrum Ons Erf. Daar...
Namens de Stadserven heeft Martin Visscher op 19 augustus 2015 26 kringloopcertificaten uitgereikt aan diverse pachters van het Kampereiland en een pleidooi gehouden voor verdere uitrolling van verdieping van de kringlooplandbouw als belangrijke duurzame (én transparante) vorm van agrarische...
Kringloopboeren in Kampereiland boekten veel winst in 2014. De cijfers van 2012, 2013 en 2014 laten echter wel schommelingen zien. Zo nam in 2014 de intensiteit van de deelnemende melkveehouders iets af, maar de opbrengst van gras en mais nam toe. Dit zorgt voor meer energie (VEM) vanuit eigen...
De provincie Overijssel wil de uitdagingen op het platteland met minder geld toch doelgericht aangaan. Daarom is het de bedoeling om voortaan veel meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit het gebied zelf. Agrarisch ondernemers op het Kampereiland die dat nog niet doen, worden uitgedaagd om ook...
IMG 0900De zuidoevers van het Zwarte Meer vormen een van de meest uitgestrekte rietgebieden van Europa. Een groot deel is echter aan het verlanden, waardoor struiken en bomen het dreigen te winnen van riet, roerdomp en grote karekiet. Met het definitief binnenhalen van een Europese LIFE-subsidie kan...

De bermen op Kampereiland zijn altijd bloemrijk geweest, maar dat is nu veel minder het geval. Bloemrijke bermen IMG 5518hebben echter vele voordelen. Zo zorgt het voor het aantrekken van verschillende insecten, zowel boven- als ondergronds. Andere fauna, zoals weidevogels, worden op hun beurt

...
Na de nodige opstartproblemen is het Kleemanspontje tussen het Kampereiland en de Mandjeswaard nu volledig operationeel. IMG 5521Het pontje onderging een facelift omdat het niet meer op traditionele armkracht moest gaan werken, maar op zonne-energie.

Voortaan verloopt de overtocht met een druk op de knop
...
Sinds april verzorgt de Stadserven maandelijks een rubriek over het Kampereiland in Weekblad de Brug. De rubriek verhaalt over alle meer of minder bekende feiten en ontwikkelingen op het Kampereiland, daarbij nauwlettend de balans in de gaten houdend tussen de drie pijlers landbouw, natuur en...
Op 21 januari jongstleden vond de tweede themadag over kringlooplandbouw Kampereiland plaats in Ons Erf. Het thema van deze dag luidde 'KVEM-opbrengst per ha, het nieuwe melkquotum?'. De vraag was wat de afschaffing van het melkquotum betekent en wat nieuwe beperkende factoren worden. Gerard...
De bedrijfsopvolgers van negen bedrijven op het Kampereiland nemen deel aan de training Bedrijfopvolgerperspectief (BOP).  Hierbij wordt onder ervaren begeleiding actief gewerkt aan de toekomstvisie van hun bedrijven. Zo wordt heel concreet een plan opgesteld voor de bedrijfsopvolging, inclusief de...
foto FarmWalkWie beter grip op gras wil hebben moet zeker eens meedoen met de FarmWalk® van Boerenverstand. Dit is echt anders dan anders, want het gaat om ‘praktisch doen in de praktijk’ en leren van elkaar in een groep. Je kijkt en meet wat er gebeurt en op basis daarvan neem je beslissingen voor je eigen...
foto zonnepanelenPer 1 januari 2015 is de Energieregeling van de Weidse Waarden gesloten. Ondanks de korte looptijd wisten maar liefst 25 bedrijven hiervan gebruik te maken.  Onder hen bevonden zich een aantal agrariërs die nog geen ervaring hadden met Weidse Waarden. Verreweg de meeste bedrijven deden een beroep op de...