Op 21 januari jongstleden vond de tweede themadag over kringlooplandbouw Kampereiland plaats in Ons Erf. Het thema van deze dag luidde 'KVEM-opbrengst per ha, het nieuwe melkquotum?'. De vraag was wat de afschaffing van het melkquotum betekent en wat nieuwe beperkende factoren worden. Gerard...
De bedrijfsopvolgers van negen bedrijven op het Kampereiland nemen deel aan de training Bedrijfopvolgerperspectief (BOP).  Hierbij wordt onder ervaren begeleiding actief gewerkt aan de toekomstvisie van hun bedrijven. Zo wordt heel concreet een plan opgesteld voor de bedrijfsopvolging, inclusief de...
foto FarmWalkWie beter grip op gras wil hebben moet zeker eens meedoen met de FarmWalk® van Boerenverstand. Dit is echt anders dan anders, want het gaat om ‘praktisch doen in de praktijk’ en leren van elkaar in een groep. Je kijkt en meet wat er gebeurt en op basis daarvan neem je beslissingen voor je eigen...
foto zonnepanelenPer 1 januari 2015 is de Energieregeling van de Weidse Waarden gesloten. Ondanks de korte looptijd wisten maar liefst 25 bedrijven hiervan gebruik te maken.  Onder hen bevonden zich een aantal agrariërs die nog geen ervaring hadden met Weidse Waarden. Verreweg de meeste bedrijven deden een beroep op de...
De werkzaamheden aan de oevers en rietkragen van het Noorddiep zullen deze winter worden afgerond. Aan de Noordzijde van het witte foto Noorddiepbruggetje bij de Kattewaardweg worden enkele bomen verwijderd, wat bijdraagt aan het rietherstel. Tevens wordt ook op deze plek een natuurvriendelijke beschoeiing...
Tegen gunstige voorwaarden kunnen investeren in waterbestendige bouw en duurzaamheid: de Stadserven is in gesprek met onder andere banken en het Nationaal Groenfonds om hiertoe een gezamenlijk programma inclusief financieringsarrangement te ontwikkelen. 

"In het kader van Weidse Waarden zijn in het
...
De Overijsselse gedeputeerden Eddy van Hijum en Ineke Bakker hebben in december kennis genomen van de planvorming ‘Uitdagend boeren in een vitaal landschap’. Samen met de landbouwsector wordt gezocht naar een model om de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta te versterken en...
21 januari 2015: Studiedag met stamppot

Nog vier maanden moeten we produceren onder het melkquotum. Volgens sommige boeren volgt dan ‘bevrijdingsdag’, maar de vraag is vooral wat de volgende beperking is. Er wordt al van alles geroepen, van mest tot voer tot melkveewet. Wat het ook wordt, in de...
De Stadserven hecht grote waarde aan een sterke promotie van het Kampereiland. Het afgelopen jaar heeft de Stadserven daarom overleg gevoerd met IJsseldeltamarketing om informatie over het Kampereiland nog beter te ontsluiten. IJsseldeltamarketing verzorgt onder andere de regiopromotie via de...
Per 1 januari 2015 loopt het project Weidse Waarden van de Stadserven af. kampereiland-v3 illustratie 1-9-2010 Weidse WaardenDit betekent dat er daarna ook geen nieuwe projecten of aanvragen voor het Stimuleringsfonds of de Energieregeling van de Weidse Waarden in behandeling genomen kunnen worden.
De Weidse Waarden streeft met behulp van de Kringloopwijzer IMG 5213naar meer opbrengst van de eigen grond en een betere benutting van het eigen ruwvoer. Het is de vraag hoe dit praktisch toegepast kan worden, want werken met de resultaten van de Kringloopwijzervraagt veel kennis en kunde. Het delen en...
Kampereiland nieuwsbrief sept. 2014Overheden hebben minder geld voor onder andere gebiedsontwikkeling. Dat geldt ook voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. Volgens de ongeveer 30 in de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta verenigde organisaties, moet gebiedsontwikkeling doorgaan. Daarvoor is een nieuw...