De Weidse Waarden streeft met behulp van de Kringloopwijzer IMG 5213naar meer opbrengst van de eigen grond en een betere benutting van het eigen ruwvoer. Het is de vraag hoe dit praktisch toegepast kan worden, want werken met de resultaten van de Kringloopwijzervraagt veel kennis en kunde. Het delen en...
Kampereiland nieuwsbrief sept. 2014Overheden hebben minder geld voor onder andere gebiedsontwikkeling. Dat geldt ook voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. Volgens de ongeveer 30 in de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta verenigde organisaties, moet gebiedsontwikkeling doorgaan. Daarvoor is een nieuw...

Diverse schoolklassen bezochten dit jaar al natuureducatie ‘Het Kamper Riet’ om schapen te scheren, lammeren en kuikentjes te aaien of een bezoek te brengen aan de vogelkijkhut. Vanaf het voorjaar van 2014 kunnen ze ook gebruik maken van de nieuwe ontvangstruimte in de nok van de koeienschuur.

 

Achttien agrariërs ontvangen eerste Kringlooprapportkringlooplandbouw

De kop is eraf op het Kampereiland. Maar liefst achttien van de ruim 100 actieve agrariërs ontvingen op 15 april 2014 in ontmoetingscentrum Ons Erf hun eerste Kringlooprapport uit handen van Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk. Met

...
Dit seizoen heeft het Praktijkteam Bodem en Water de beschikking over twee grashoogtemeters. Hiermee meet u de graslandopbrengst op perceelniveau. Wilt u eens zo’n grashoogtemeter proberen? Meldt u zich dan bij de Stadserven of bij Weidse Waardencoach Bram Prins. Of koop er gelijk een via Berdien...
De eerste kringlooprapporten zijn op dinsdag 15 april feestelijk uitgereikt in Ons Erf. De 18 deelnemers van het Praktijkteam Bodem en Water ontvingen deze uit handen van de Overijsselse Gedeputeerde Theo Rietkerk.

A08Y9615 Groepsfoto Kampereiland mail 
Met het nieuwe Europese landbouwbeleid op komst wordt kringlooplandbouw beschouwd ...

De werkzaamheden aan het Noorddiep op het Kampereiland zijn grotendeels afgerond. Om dat te markeren plaatste wethouder Veldhoen van de gemeente Kampen, op uitnodiging van de Stadserven, op woensdag 9 april een loopplank voor de ottervoorziening onder de Frieseweg. Veldhoen plaatst loopplank

Eind 2013 werd in opdracht van

...

Bijeenkomsten voor bedrijfsopvolgers

De Stadserven wil jonge ondernemers graag stimuleren bij bedrijfsopvolging en het ontwikkelen van een goed bedrijfsplan. Het doel hiervan is om jonge ondernemers toekomstperspectief te bieden bij voortzetting en/of vernieuwing van agrarische bedrijven en

...

 

Campereilander boerenvanillevla viel in de prijzen bij ‘De smaak van NL’, de verkiezing van het lekkerste product van Nederlandse bodem. De vla die de familie Bruins in Kampen maakt, is winnaar van de regio Noord en hoort bij de drie lekkerste producten van eigen bodem.

“Dat we met onze vla in de

...

Een groep jonge boeren van het Kampereiland is onlangs van start gegaan met het programma ‘Bedrijfsopvolging met nieuwe perspectieven 2014’. Samen vertegenwoordigen zij een tiental melkveebedrijven en de eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden.

In totaal gaat het om tien bijeenkomsten. Hierin wordt

...

Familie Groen kiest voor duurzame stalbouw

Eerste emissiearme vloer op Kampereiland

In april 2013 was de nieuwe ligboxenstal van Jan en Hanneke Groen klaar. Ze lieten een stal bouwen die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dat verbetert het koecomfort en het is goed voor het

...