Een enorme massa plastic en troep is op 12 maart verwijderd langs de boorden van de IJssel. Harold van Norel en 5T8A5242 Schoonmaak actie.kleinFolkert Olthof, beiden rentmeester bij de Stadserven, trokken er op uit om samen met tal van vrijwilligers de jaarlijkse schoonmaakdag in Kampen weer tot een succes te maken. Dat deden...
De erven en singels op de Kampereilanden komen er verzorgder bij te liggen nu de Stadserven een nieuw snoeiregime snoeionderhoudheeft ingesteld voor het gebied. Voorheen werd de erfbeplanting in het hele gebied eens in de drie jaar drastisch gesnoeid. De erven op de Kampereilanden konden er daardoor na de...

Na dertien intensieve jaren vertrekt directeur Martin Visscher
als directeur van de Stadserven. Michiel de MichielKoe volgt hem per 1 januari 2016 op. De 48-jarige De Koe is net als Visscher mede-eigenaar van Noorderstaete rentmeesters, dat momenteel uitvoering geeft aan het beheer door de Stadserven,

...
Door Kor van Dijk*

2015 is uitgeroepen tot jaar van de bodem. We schenken dus extra aandacht aan de bodem, waar we jaarlijks onze productie van voer proberen te halen. Door de toename van het aantal koeien op onze bedrijven wordt de productie van ruwvoer steeds belangrijker. Binnen de...

In opdracht van Rijkswaterstaat is de Combinatie Courant onlangs gestart met de uitvoering van het programma Stroomlijn. Het gaat om het onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden van de IJssel. Ook in het stroomgebied langs het Kampereiland gaat Courant aan de slag. Het betreft de Uiterwaarden

...
uitreiking certificaat 19 augustus 2015De deelnemers aan de studiegroepen Kringlooplandbouw van het stimuleringsproject Weidse Waarden, zijn op 19 augustus in het zonnetje gezet.  Tijdens de Demodag Graslandmanagement ontvingen zij  uit handen van de directeur van de Stadserven, Martin Visscher, hun kringloopcertificaat. Met dit...
Op uitnodiging van de Stadserven brachten een dertigtal waterschapbestuurders, raadsleden en statenleden op vrijdag 11 september een werkbezoek aan het Kampereiland. De gasten werden o.a. door de directeur van de Stadserven Martin Visscher hartelijk ontvangen in Ontmoetingscentrum Ons Erf. Daar...
Namens de Stadserven heeft Martin Visscher op 19 augustus 2015 26 kringloopcertificaten uitgereikt aan diverse pachters van het Kampereiland en een pleidooi gehouden voor verdere uitrolling van verdieping van de kringlooplandbouw als belangrijke duurzame (én transparante) vorm van agrarische...
Kringloopboeren in Kampereiland boekten veel winst in 2014. De cijfers van 2012, 2013 en 2014 laten echter wel schommelingen zien. Zo nam in 2014 de intensiteit van de deelnemende melkveehouders iets af, maar de opbrengst van gras en mais nam toe. Dit zorgt voor meer energie (VEM) vanuit eigen...
De provincie Overijssel wil de uitdagingen op het platteland met minder geld toch doelgericht aangaan. Daarom is het de bedoeling om voortaan veel meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit het gebied zelf. Agrarisch ondernemers op het Kampereiland die dat nog niet doen, worden uitgedaagd om ook...
IMG 0900De zuidoevers van het Zwarte Meer vormen een van de meest uitgestrekte rietgebieden van Europa. Een groot deel is echter aan het verlanden, waardoor struiken en bomen het dreigen te winnen van riet, roerdomp en grote karekiet. Met het definitief binnenhalen van een Europese LIFE-subsidie kan...