Opening pieperpont
Vier jaar duurde het voordat de Dorpsraad Kamperzeedijk het allemaal voor elkaar had, maar nu komt het er toch echt van. Een fietserspont verbindt de Pieperpolder en de Mandjeswaard. Dat maakt een recreatief fietstochtje tussen Genemuiden en de Ramspol extra aangenaam.

Tijdens de IJsseldeltadag op 28 mei
...
IMG 0845Het is druk op het Kampereiland in de zomermaanden. Veel mensen komen per fiets of met de auto van het landschap genieten. Dat heeft consequenties voor de verkeersveiligheid. Landbouwverkeer moet de smalle, vaak slingerende wegen delen met andere weggebruikers. Rustig rijden en elkaar de ruimte geven is...
Regelmatig merken wij dat pachters samenwerkingsverbanden aangaan of grond onderverpachten. Soms groeit een bijbaan uit tot hoofdactiviteit. Op zichzelf positief, maar zorg wel dat u in dit soort gevallen de wettelijke pachtregels niet overtreedt. Anders riskeert u, bedoeld of onbedoeld,...
logoGroene lopeer IJsseldelta klein
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta start vanaf september 2016 met ‘Groene Loper IJsseldelta’. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het
...

5T8A5171 Pieper horizon.klein
Pieper Horizon is het laatste project dat met steun van Weidse Waarden is gerealiseerd. De familie Spijker, woonachtig aan de Slangenweg 4 in Genemuiden zette in 2015 stevig de schouders eronder. In het voorjaar van 2016 moest de zaak immers gaan draaien.

5T8A6059 Erf1kaas.kleinNaast biologische zuivel werpt Erf-1 zich nu ook op de productie van rauwmelkse boerenkaas: Kamper Terp Kaas! Het wordt een zogeheten ‘gegarandeerde traditionele specialiteit’, hetgeen wil zeggen dat de kaas op de boerderij wordt gemaakt, van eigen melk die niet is gethermiseerd of

...
Het proces van vrijwillige kavelruil in het gebied van de Stadserven verloopt volgens planning. Dit voorjaar bleek dat er veel interesse voor kavelruil was en deze zomer zullen er heel wat oriënterende gesprekken plaatsvinden tussen de betrokken pachters en vertrouwenspersoon Jan Olaf Tjabringa. Veel...
oprichting gebiedscooperatie IJsseldelta.klein
De gebiedscoöperatie IJsseldelta is in 2015 opgericht als opvolger van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Sector- en belangenorganisaties in de regio, zoals LTO, Pachtersbond Kampereiland en ANV Camperland hebben zich bij de gebiedscoöperatie aangesloten. Onlangs werd ook de Stadserven lid. "Als
...
Vertrouwenspersoon voor pachters aangesteld

Proces kavelruil Kampereiland in gang gezet

Op het Kampereiland gaat een proces van vrijwillige kavelruil van start. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO)...
Erfhouders op het Kampereiland die willen slopen, nieuw bouwen of beplanting willen aanpassen, kunnen zich bij het Oversticht melden voor een gratis erfadvies. Ervenconsulent Nij Bijvank van Herel bespreekt met hen de plannen en maakt op basis daarvan een schets. Daarbij betrekt ze tevens de...
Het onderhoudswerk zal de komende drie jaar wederom worden uitgevoerd door medewerkers van Impact. Dat is de uitkomst van een aanbestedingsronde die eind 2015 is uitgeschreven door de Stadserven. De eigenaar en beheerder van het Kampereiland en omstreken is sinds 2013 verantwoordelijk voor het...
De melkveehouders van het Kampereiland vonden de laatste tien jaar qua economische prestaties aansluiting bij het landelijke gemiddelde. Alertheid blijft echter geboden: de schaalvergroting van de bedrijven blijft immers achter en potentiële stoppers boeren vaak noodgedwongen langer door. Ook de...