In de afgelopen zes maanden is met circa 45 pachters gesproken over de ‘verkenning vrijwillige kavelruil’. Logischerwijs ging het gesprek vaak over veel meer dan dat, namelijk over de toekomst van het bedrijf. Een eventuele kavelruil, verplaatsing of het stopzetten van het bedrijf maakt daar...
wandelpad

De wintermaanden van 2017 worden benut voor het plegen van onderhoud aan singels langs de weilanden in het gebied tussen de Nesweg en Seveningen. Dat moment wordt gelijk aangegrepen om een lommerrijk klompenpad te maaien. Vanaf het fietspad aan het einde van de Seveningseweg kunnen wandelaars
...
koeien bij eilandbrugDoor de zeer lage melkprijs, die beneden de kostprijs uitkwam, hadden melkveehouders het zwaar het afgelopen jaar.  Ook veel pachters van de Stadserven zijn in een moeilijke liquiditeitspositie terecht gekomen. De wettelijke pachtprijsverhoging van 22%, op basis van het Pachtprijzenbesluit 2016,...
De Agrarische Natuurvereniging Camperland bestaat dit jaar 10 jaar! Stadservendirecteur De Koe feliciteerde de ANV op vrijdag 10 juni hiermee tijdens een gezellige lustrumviering in ’t Trefpunt in Mastenbroek. 

Het landbouw- en natuurbeheer van de ANV richt zich vooral op weidevogels, ganzen en
...
Opening pieperpont
Vier jaar duurde het voordat de Dorpsraad Kamperzeedijk het allemaal voor elkaar had, maar nu komt het er toch echt van. Een fietserspont verbindt de Pieperpolder en de Mandjeswaard. Dat maakt een recreatief fietstochtje tussen Genemuiden en de Ramspol extra aangenaam.

Tijdens de IJsseldeltadag op 28 mei
...
IMG 0845Het is druk op het Kampereiland in de zomermaanden. Veel mensen komen per fiets of met de auto van het landschap genieten. Dat heeft consequenties voor de verkeersveiligheid. Landbouwverkeer moet de smalle, vaak slingerende wegen delen met andere weggebruikers. Rustig rijden en elkaar de ruimte geven is...
Regelmatig merken wij dat pachters samenwerkingsverbanden aangaan of grond onderverpachten. Soms groeit een bijbaan uit tot hoofdactiviteit. Op zichzelf positief, maar zorg wel dat u in dit soort gevallen de wettelijke pachtregels niet overtreedt. Anders riskeert u, bedoeld of onbedoeld,...
logoGroene lopeer IJsseldelta klein
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta start vanaf september 2016 met ‘Groene Loper IJsseldelta’. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het
...

5T8A5171 Pieper horizon.klein
Pieper Horizon is het laatste project dat met steun van Weidse Waarden is gerealiseerd. De familie Spijker, woonachtig aan de Slangenweg 4 in Genemuiden zette in 2015 stevig de schouders eronder. In het voorjaar van 2016 moest de zaak immers gaan draaien.

5T8A6059 Erf1kaas.kleinNaast biologische zuivel werpt Erf-1 zich nu ook op de productie van rauwmelkse boerenkaas: Kamper Terp Kaas! Het wordt een zogeheten ‘gegarandeerde traditionele specialiteit’, hetgeen wil zeggen dat de kaas op de boerderij wordt gemaakt, van eigen melk die niet is gethermiseerd of

...
Het proces van vrijwillige kavelruil in het gebied van de Stadserven verloopt volgens planning. Dit voorjaar bleek dat er veel interesse voor kavelruil was en deze zomer zullen er heel wat oriënterende gesprekken plaatsvinden tussen de betrokken pachters en vertrouwenspersoon Jan Olaf Tjabringa. Veel...