De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 3 februari 2017 overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderijsector. Onderdeel van dit plan is een opkoopregeling om de melkveestapel te reduceren. De premie per melkkoe voor de eerste...
Via deze weg een herinnering aan de 1e termijn voor de Groene Loper IJsseldelta.

Tot 1 februari 2017 kunt u uw aanvraag bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta indienen.

Zie voor meer informatie bijgevoegde brochure en het aanvraagformulier.
De Stadserven feliciteert Ron Methorst van harte met zijn promotie aan de Wageningen Universiteit. Op 18 november jongstleden verdedigde hij zijn proefschrift op het gebied van rurale sociologie en Ron Methorst 44ondernemerschap, getiteld: ‘Mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling door de ogen van...
De afgelopen jaren heeft het Waterschap veel voorbereidend werk verricht om de waterveiligheid van de Kampereilanden te vergroten. De keringen zouden moeten worden aangepast en verzwaard, teneinde het dijkenoverstromingsrisico te verlagen naar een overstromingskans van 1 op 500. De kosten van het project blijken...
In de afgelopen zes maanden is met circa 45 pachters gesproken over de ‘verkenning vrijwillige kavelruil’. Logischerwijs ging het gesprek vaak over veel meer dan dat, namelijk over de toekomst van het bedrijf. Een eventuele kavelruil, verplaatsing of het stopzetten van het bedrijf maakt daar...
wandelpad

De wintermaanden van 2017 worden benut voor het plegen van onderhoud aan singels langs de weilanden in het gebied tussen de Nesweg en Seveningen. Dat moment wordt gelijk aangegrepen om een lommerrijk klompenpad te maaien. Vanaf het fietspad aan het einde van de Seveningseweg kunnen wandelaars
...
koeien bij eilandbrugDoor de zeer lage melkprijs, die beneden de kostprijs uitkwam, hadden melkveehouders het zwaar het afgelopen jaar.  Ook veel pachters van de Stadserven zijn in een moeilijke liquiditeitspositie terecht gekomen. De wettelijke pachtprijsverhoging van 22%, op basis van het Pachtprijzenbesluit 2016,...
De Agrarische Natuurvereniging Camperland bestaat dit jaar 10 jaar! Stadservendirecteur De Koe feliciteerde de ANV op vrijdag 10 juni hiermee tijdens een gezellige lustrumviering in ’t Trefpunt in Mastenbroek. 

Het landbouw- en natuurbeheer van de ANV richt zich vooral op weidevogels, ganzen en
...
Opening pieperpont
Vier jaar duurde het voordat de Dorpsraad Kamperzeedijk het allemaal voor elkaar had, maar nu komt het er toch echt van. Een fietserspont verbindt de Pieperpolder en de Mandjeswaard. Dat maakt een recreatief fietstochtje tussen Genemuiden en de Ramspol extra aangenaam.

Tijdens de IJsseldeltadag op 28 mei
...
IMG 0845Het is druk op het Kampereiland in de zomermaanden. Veel mensen komen per fiets of met de auto van het landschap genieten. Dat heeft consequenties voor de verkeersveiligheid. Landbouwverkeer moet de smalle, vaak slingerende wegen delen met andere weggebruikers. Rustig rijden en elkaar de ruimte geven is...
Regelmatig merken wij dat pachters samenwerkingsverbanden aangaan of grond onderverpachten. Soms groeit een bijbaan uit tot hoofdactiviteit. Op zichzelf positief, maar zorg wel dat u in dit soort gevallen de wettelijke pachtregels niet overtreedt. Anders riskeert u, bedoeld of onbedoeld,...