De nieuwe Kampereilandsite ging het afgelopen voorjaar online. De site geeft links naar een uitgebreide documentatie over het gebied en biedt bezoekers allerlei recreatieve informatie. De website staat onder beheer van de Stadserven en wordt gerund door vrijwilligers.

 

De Stadserven is verheugd met de POP3-bijdrage van ruim € 350.000 die onlangs is toegezegd ten behoeve van het project Kavelruil Kampereiland. Via kavelruil wil de Stadserven de agrarische structuur op het Kampereiland versterken. ‘Met deze Europese plattelandsubsidie hebben we de zekerheid dat we

...

Het gebeurt regelmatig dat pachters even een slootje dempen of een dam verleggen. Bijvoorbeeld om het perceel te verbeteren of om de toegang naar het erf te verleggen. Niet iedere pachter is zich ervan bewust dat dit soort veranderingen gemeld moeten worden aan de Stadserven. Toch is dat zo.

De kersvers gekozen gemeenteraad van Kampen was begin juli te gast bij de Stadserven in de Mandjeswaard. Op een prachtige zomeravond met een frisse bries kregen de raads- en commissieleden ruim de gelegenheid voor een ontspannen ontmoeting met de directie, Raad van Commissarissen en de leden van de

...

De eerste poging strandde omdat de aanvoer van zand ettelijke miljoenen te duur uitviel. Als alles volgens plan verloopt start Boskalis komend najaar namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkversterking in gewijzigde vorm. Dat betekent dat de Kei-brigade straks geen zandzakken meer

...

De Natuurvereniging IJsseldelta organiseert op woensdagavond 30 mei een plantenexcursie in de Mandjeswaard. Aanmelden voor de excursie kan bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail naar njeurink@home.nl.  

 

Van de flora in de Mandjeswaard en op het Kampereiland zijn nog niet zo veel

...

Peurvereniging K.IJ.G zet op zaterdag 2 juni voor het tiende achtereenvolgende jaar jonge paling uit rondom het Kampereiland. De Stadserven vindt het belangrijk om bij te dragen aan de palingstand in het gebied en treedt daarmee ook nu weer op als mede-sponsor. Namens de Stadserven zullen

...

Met enthousiasme presenteren wij u vandaag onze nieuwe website. Als bezoeker van de Stadserven-site wordt u voortaan ontvangen in een robuuste boerensfeer. Een sfeer die trots uitstraalt en tegelijk hedendaags agrarisch ondernemerschap in al zijn facetten demonstreert.