De eerste kringlooprapporten zijn op dinsdag 15 april feestelijk uitgereikt in Ons Erf. De 18 deelnemers van het Praktijkteam Bodem en Water ontvingen deze uit handen van de Overijsselse Gedeputeerde Theo Rietkerk.

A08Y9615 Groepsfoto Kampereiland mail 
Met het nieuwe Europese landbouwbeleid op komst wordt kringlooplandbouw beschouwd  als een bijzonder belangrijke ontwikkeling. Dat geldt zeker voor waardevolle gebieden als het Kampereiland, waar veel boeren door de beperkingen van natuur en (nationaal) landschap te krap in hun jasje zitten om hard te kunnen inzetten op uitbreiding en een hoge melkproductie.

Via het praktijkteam Bodem en Water van het project Weidse Waarden zijn de achttien Kampereilandse pioniers zich vanaf het voorjaar van 2013 gaan verdiepen in kringlooplandbouw. Ze gingen gezamenlijk op excursie en leerden hun eigen bedrijf beter kennen door de kringloopwijzer te koppelen aan hun bedrijfsvoering. Ook in 2014 gaat het praktijkteam verder als studiegroep. Erik Smale van Boerenverstand en Menno Kamminga van PPP-Agro advies zijn opnieuw de begeleiders. Opgave verloopt via Bram Prins, de stimuleringscoach van Weidse Waarden.

In de kringloopgedachte zoeken de agrarische ondernemers voortdurend naar een optimale afstemming tussen bodem, voer, koe en mest om tot het beste productieresultaat te komen. Het is de bedoeling dat zij duurzaam van een goed inkomen kunnen genieten, efficiënter werken en natuur en milieu minder belasten. 

Kringlooplandbouw is een heel efficiënte manier om doelstellingen van milieu, klimaat en biodiversiteit te bereiken. Daarom hebben kringloopboeren een streepje voor bij NZO-bedrijven (Nederlandse Zuivel Organisatie), zoals Friesland Campina. Ook steeds meer provincies zien dat in en beseffen dat kringlooplandbouw een duurzaam antwoord kan zijn op de beperkingen die Natura 2000 en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) ook in de toekomst aan de landbouwsector stellen. De eerste landbouweconomische analyses tonen aan dat kringloopboeren een hoger inkomen uit het eigen bedrijf kunnen genieten, indien zij de juiste keuzes maken en voldoende inzet leveren.