Bijeenkomsten voor bedrijfsopvolgers

De Stadserven wil jonge ondernemers graag stimuleren bij bedrijfsopvolging en het ontwikkelen van een goed bedrijfsplan. Het doel hiervan is om jonge ondernemers toekomstperspectief te bieden bij voortzetting en/of vernieuwing van agrarische bedrijven en daarmee te zorgen voor een vitale landbouw op het Kampereiland. Met financiële ondersteuning vanuit het project Weidse Waarden gaat een traject speciaal voor jonge boeren/bedrijfsopvolgers tot een leeftijd van 35 jaar van start. In de loop van 2014 kunnen bedrijfsopvolgers deelnemen aan acht bijeenkomsten die starten vanaf januari/februari 2014 (data in gezamenlijk overleg). De eerste bijeenkomsten zijn gezamenlijk, daarna volgen individuele coachingstrajecten met de deelnemers. Bram Prins werkt daarbij samen met de CAH in Dronten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Bedrijfsopvolging: wat er geregeld moet worden (juridisch-fiscaal-familie).
  • Ontwikkeling en schrijven van een goed bedrijfsplan met een duidelijke strategie voor overname, uitbreiding en/of vernieuwing.
  • Wat betekent dit voor mijn financiering: nieuwe vormen van financiering, aanvragen subsidies voor jonge ondernemers.
  • Communiceren met je omgeving en je afnemers (zuivelfabriek, etc.) met praktische opdrachten.
  • Hoe verder met mijn bedrijf op het Kampereiland met zoveel mogelijk concrete voorstellen.

Interesse in ondersteuning bij bedrijfsopvolging? Geef je dan op bij stimuleringscoach Bram Prins. Bram is bereikbaar op telefoonnummer (06) 558 733 09.

Klik hier voor de uitnodiging op 29 januari a.s.