Een groep jonge boeren van het Kampereiland is onlangs van start gegaan met het programma ‘Bedrijfsopvolging met nieuwe perspectieven 2014’. Samen vertegenwoordigen zij een tiental melkveebedrijven en de eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden.

In totaal gaat het om tien bijeenkomsten. Hierin wordt aandacht besteed aan onderwerpen als besturen en onderhandelen, bedrijfsopvolging, werken met cijfers en bedrijfsplannen. Regelmatig zijn ook vertegenwoordigers van de verpachter, van banken en accountants aanwezig. Met hen wordt de discussie aangegaan omtrent agrarisch ondernemerschap en de toekomst van het Kampereiland. Dan gaat het bijvoorbeeld om de nieuwe randvoorwaarden voor een levendige en duurzame landbouw of wat er komt kijken bij verbreding van je bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld richting recreatie. In de discussies is ‘groot’ niet zozeer het doel, maar wel de vraag hoe het mogelijk is voor zoveel mogelijk bedrijven een lange termijn perspectief te bieden.

Wilt u nog meer weten of wilt u wellicht nog instromen? Stuur dan een mail naar Bram Prins:
bram@prinsconsult.nl