Familie Groen kiest voor duurzame stalbouw

Eerste emissiearme vloer op Kampereiland

In april 2013 was de nieuwe ligboxenstal van Jan en Hanneke Groen klaar. Ze lieten een stal bouwen die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dat verbetert het koecomfort en het is goed voor het milieu. Ook is de stal landschappelijk ingepast.

Jan en Hanneke Groen groeien van 90 melkkoeien en 60 stuks jongvee naar 140 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Daartoe is in september 2012 gestart met de bouw van een nieuwe ligboxenstal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. “Als je dan toch bouwt, kun je beter alvast vooruit lopen op toekomstige wetgeving. Daarom ligt er in onze stal nu al een emissiearme duurzaamheidsvloer van Berkel Beton. Een JOZ-mestrobot met waterreservoir houdt de vloer schoon en goed beloopbaar”, vertelt Jan. “De emissiearme vloer verlaagt de ammoniakuitstoot met 25 procent, maar is wel duurder dan gewone betonroosters. Emissiearm bouwen is nu alleen verplicht bij jaarrond opstallen. Voor ons geldt die verplichting nog niet, omdat we onze koeien ook weiden.” Daarnaast investeerde de familie Groen in energiebesparing via zonnepanelen, in verbetering van het dierenwelzijn en verhoging van de arbeidsefficiëntie met twee Fullwood Merlin melkrobots. Stal van Jan Groen met uitbouw aan de voorkant IMG 6160

Verbetering Koecomfort

De Maatlatstal heeft een aantal kenmerken die het koecomfort verbeteren. Het heeft een geïsoleerd dak waardoor het in de zomer koeler blijft in de stal. Er zijn ruime looppaden en ligboxen met een ruime maatvoering, een aantal koeborstels en er is een aparte ruimte voor zieke koeien die op een dik pak stro kunnen liggen. Maar ook de gewone ligboxen met diepstrooiselboxen, waarin de dikke mestfractie als boxstrooisel wordt gebruik, is erg comfortabel voor de koeien.

Groen scheidt de mest met een Doda-mestscheider in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie is prima boxstrooisel. “Het bespaart jaarlijks 10.000 euro aan boxstrooisel en het verbetert de klauwgezondheid. We zien minder dikke hakken”, zegt Hanneke.

IMG 6177 Mestscheider van de familie Groen

Daarnaast kan het grasland stikstof uit de dunne fractie beter benutten en is dit met een sleepslang ook eenvoudig aan te wenden met weinig structuurbederf. Voor de gescheiden opslag van dunne fractie in aparte kelders onder de voergangen, is extra geïnvesteerd in zwaardere kelderwanden en mixputten. Dat is gedeeltelijk vergoed vanuit het project Weidse Waarden, hetzelfde geldt voor de extra kosten van de emissiearme vloer en de landschappelijke inpassing van de stal. “De afwikkeling van het subsidietraject had wel zorgvuldiger en sneller gemoeten”, vinden Jan en Hanneke achteraf.  

Landschappelijke inpassing
In overleg met het Oversticht is gekeken hoe de stal landschappelijk beter ingepast kon worden. Aan de voorkant van de stal is een uitbouw naar voren gemaakt, waardoor de stal een minder kolossale indruk maakt. Jan vindt het belangrijk dat agrariërs een eigen plan maken. “Laat je niet leiden in je keuzes door subsidies. De toekomstbestendigheid van de bedrijven op het Kampereiland moet voorop staan. De kortste weg voor uitbreiding was een goedkope jongveestal bouwen, maar dat is geen duurzame oplossing en dan ben je over vijf of tien jaar weer aan het bouwen.”