Elke derde dinsdag in de maand plaatst de Stadserven in Weekblad De Brug een rubriek over het Kampereiland. De rubriek verhaalt over alle meer of minder bekende feiten en ontwikkelingen op het Kampereiland, daarbij nauwlettend de balans in de gaten houdend tussen de drie pijlers landbouw, natuur en landschap. Met deze rubriek wil de Stadserven het Kampereiland in beeld brengen en een brug slaan tussen de belevingswerelden stad en platteland.

Klik hieronder voor een weergave van de rubriek.

Het Kampereiland in 2016: 

- december
- november
- oktober
- september
- juli
- juni
- mei
- maart
- februari
- januari