21 BT luchtwasser KE bij bedrijfsontwikkelingMarius en Riëtte Gunnink willen graag dat hun zoon Willem het bedrijf op termijn overneemt. Omdat ze met het melkveebedrijf te dicht aan een Natura 2000-gebied grenzen was uitbreiding alleen mogelijk als ze met maatregelen de flora en fauna ontzien. Aankoop van ammoniakrechten in de buurt was niet mogelijk. Daarom heeft de familie Gunnink gekozen voor de installatie van een luchtwasser op hun nieuwe ligboxenstal. Door de ammoniakuitstoot uit de stal met 75 procent te verlagen is uitbreiding van 90 naar 170 melkkoeien mogelijk. Dat levert een toekomstbestendig melkveebedrijf voor het Kampereiland op.Marius Gunnink
„Investeren in een luchtwasser was noodzakelijk om ons bedrijf verder te ontwikkelen. De luchtwasser zorgt dat de uitstoot van ammoniak uit onze stal flink omlaag gaat. Dat beschermt de kwetsbare natuur rondom ons bedrijf. Tegelijkertijd is ons bedrijf klaar voor 2015. Als dan het melkquotum wordt afgeschaft kunnen we geleidelijk doorgroeien naar 170 melkkoeien. Dat levert een bedrijf met inkomenspotentie op, ook in de toekomst als onze zoon Willem het bedrijf opvolgt.”