Tot nu toe werd de jaarlijkse inspectie van ruim 8000 zogeheten ‘schouwsloten’ door talloze medewerkers van het waterschap Drents Overijsselse Delta verricht. Voortaan controleert het waterschap de sloten aan de hand van satellietbeelden. Dit is efficiënter en bespaart kosten.

Eigenaren en pachters van gronden zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van sloten op hun perceel. Dat is belangrijk voor een goede water af- en aanvoer. Het talud en de bodem van de schouwsloten moeten zijn gemaaid en de bodem uitgediept tot de onderzijde van de eventueel aanwezige duiker. Ook de duikers in de schouwsloten moeten goed schoongemaakt zijn. Om te zien of aan die verplichting is voldaan zal een satelliet van eind oktober tot begin november foto’s maken van het gehele werkgebied, dus ook van het Kampereiland en omgeving. Een computerprogramma analyseert de foto's en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat.

 

Sloten met te veel begroeiing in het water worden als 'niet schoon' beoordeeld. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van sloten die als 'niet schoon' worden aangemerkt, ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden.

 

Ten onrechte

Ook droge sloten en sloten met een gering wateroppervlak kunnen mogelijk als 'niet schoon' worden aangemerkt. Pachters kunnen dus ten onrechte zo’n brief ontvangen. Als dat het geval is worden zij verzocht dit aan het waterschap door te geven, zodat hiermee in de toekomst rekening kan worden gehouden.

 

Handhaving

In december zullen medewerkers van het waterschap controleren of de sloten die als 'niet schoon' uit het systeem kwamen, alsnog zijn schoongemaakt. Tegen eigenaren en onderhoudsplichtigen die de sloten dan nog niet goed hebben onderhouden, wordt handhavend opgetreden.

Meer informatie over de najaarsschouw vindt u op de website van het waterschap. Voor vragen kunt u mailen naar schouw2019@wdodelta.nl.

sloot Kampereiland