De gemeenteraad van Kampen heeft de Beleidsvisie de Stadserven 2019-2028 op 29 mei jongstleden unaniem en ongewijzigd vastgesteld. De beleidsvisie moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waarin onder meer de algemene voorwaarden voor erfpacht worden opgesteld. Het zal zeker nog ruim een jaar duren voordat daarmee kan worden gestart.

 

Eerst moet de aanbestedingsronde plaatsvinden om het rentmeesterskantoor te vinden dat de komende jaren de directie gaat voeren over de Stadserven, gevestigd aan de Koornmarkt te Kampen. Het nieuwe rentmeesterskantoor moet goed invulling kunnen geven aan de doelstellingen en de beleidsvisie van de Stadserven en dus ook, in samenspraak met pachters en andere betrokkenen, het uitvoeringsprogramma opstellen.

 

Het proces van aanbesteding is in handen van de Raad van Commissarissen van de Stadserven en duurt naar verwachting tot medio 2020. Daarna kan worden begonnen met het formuleren van het uitvoeringsprogramma. 

 

Na vaststelling van de beleidsvisie hebben diverse pachters zich tot de Stadserven gericht, met concrete plannen voor uitbreiding, kavelruil of bedrijfsbeëindiging. Terecht zijn zij benieuwd hoe het nieuwe beleid hen kan faciliteren. Zolang het uitvoeringsprogramma er nog niet is zal de Stadserven echter een beroep moeten doen op hun geduld. Tot die tijd kunnen pachters gewoon gebruik blijven maken van de mogelijkheden die het huidige systeem van reguliere pacht en pachtoverdracht hen biedt.