De Stadserven is verheugd met de POP3-bijdrage van ruim € 350.000 die onlangs is toegezegd ten behoeve van het project Kavelruil Kampereiland. Via kavelruil wil de Stadserven de agrarische structuur op het Kampereiland versterken. ‘Met deze Europese plattelandsubsidie hebben we de zekerheid dat we het proces van kavelruil de komende drie jaar goed vorm kunnen geven’, zegt Stadserven-rentmeester Mireille Blokhuis.

 

Met ondersteuning van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) werd het project Kavelruil Kampereiland vorig jaar in de steigers gezet. Dat leidde tot het inzicht dat naar verwachting zo’n 25 boeren betrokken konden worden bij deze vrijwillige kavelruil, waarbij ruim honderd hectare grond kon worden ingebracht. In afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de fosfaatwetgeving en de betekenis daarvan voor zowel de pachters als de verpachter, bleek een pas op de plaats wenselijk. Om de kosten van het kavelruilproces te kunnen dragen ging het CKO intussen op zoek naar extra financiering, naast de inzet die al door de Stadserven geleverd zou worden.

Die steun is gevonden via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) dat onderdeel uitmaakt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), met co-financiering door de provincie Overijssel. Met het POP programma draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Herstructurering van landbouwbedrijven, waarvoor kavelruil een effectief instrument is, is een van de prioriteiten van POP3.

Nu de bijdrage is vastgesteld kunnen het CKO, de Stadserven en Jan Olaf-Tjabringa, die als vertrouwenspersoon voor de pachters in het gebied is aangesteld, weer aan de slag. Samen zullen zij zorgen dat het balletje weer aan het rollen wordt gebracht en ruilclusters kunnen worden gevormd. Agrarisch ondernemers die zich nog niet hebben gemeld om mee te doen aan het kavelruilproces, kunnen dat nog steeds doen. Neem daarvoor contact op via tjabringa@cultuurland.com.

 

unnamed