Sinds enkele maanden steekt de Mandemakershut trots uit boven de wuivende rietkragen langs het Zwarte Meer. De nieuwe vogelkijkhut vormt voor Natuurmonumenten een mooie afsluiting van het Europese rietversterkingsproject ‘A better LIFE for bittern’. 

De Mandemakershut is, hoe kan het ook anders, gebouwd met riet uit het gebied zelf. De naam is bedacht door Jacqueline Van Werven die op de boerderij aan de andere kant van de dijk woont. Ze bracht daarmee nogmaals het eeuwenoude mandemakersvak in herinnering, het ambacht waar de Mandjeswaard naar is vernoemd.

De Stadserven is enthousiast over het resultaat en ziet in Natuurmonumenten als pachter van de rietlanden een sterke partner om de natuurwaarden rond het Kampereiland te ontwikkelen. Natuurmonumenten bereidt momenteel een nieuw project voor. Het langjarige beheer van de rietlanden vormt daarbinnen een specifiek aandachtspunt.