Het gebeurt regelmatig dat pachters even een slootje dempen of een dam verleggen. Bijvoorbeeld om het perceel te verbeteren of om de toegang naar het erf te verleggen. Niet iedere pachter is zich ervan bewust dat dit soort veranderingen gemeld moeten worden aan de Stadserven. Toch is dat zo.

Al gaat het op zich maar om kleine ingrepen, ze leiden uiteindelijk wel tot veranderingen in het gepachte goed. De verpachter zal daarom moeten kijken of de genomen maatregelen passen binnen de pachtwetgeving. Daarnaast heeft de Stadserven de zorg voor natuur en landschap op het Kampereiland. Dit betekent dat de rentmeester aanpassingen ook moet kunnen bezien op dit soort omgevingsaspecten.


Om dit mogelijk te maken hebben pachters op basis van de pachtovereenkomst een meldplicht. De Stadserven heeft een eigen bevoegdheid om de meldingen te beoordelen. Waar sprake is van vergunning plichtige aanpassingen wordt over het algemeen de lijn van de vergunningverlener gevolgd.