De beleidsvisie van de Stadserven wordt naar verwachting deze zomer afgerond en in september naar de aandeelhouder, de gemeente Kampen, gestuurd. De tussenstand is op 25 juni bij ontmoetingscentrum ‘Ons Erf’ besproken. Dat gebeurde in een brede bijeenkomst met enkele agrarische experts, de pachtersraad, de pachtersbond, de jonge ondernemers, gemeente Kampen en de directie en RvC van de Stadserven. Het was een boeiende bespreking in een goede sfeer, waarbij het tot bijzondere inzichten kwam. De richting die in Ons Erf is uitgezet zal in de beleidsvisie worden vertaald.

“Ik merk dat alle partijen aan tafel er steeds meer vertrouwen in hebben dat er een breed gedragen beleidsvisie van hoge kwaliteit komt. Een beleidsvisie waarmee zowel de Stadserven als de boeren van het Kampereiland verder aan de toekomst kunnen bouwen”, aldus Stadservendirecteur Michiel de Koe.

Na de presentatie van de beleidsvisie in februari startte de Stadserven samen met betrokkenen een traject om de bedrijfseconomische effecten van de beleidsvisie voor de pachters in beeld te brengen. Dat traject moet meer inzicht bieden in het voorgestelde beleid maar ook in de mogelijkheden en effecten van alternatieve instrumenten.