De kersvers gekozen gemeenteraad van Kampen was begin juli te gast bij de Stadserven in de Mandjeswaard. Op een prachtige zomeravond met een frisse bries kregen de raads- en commissieleden ruim de gelegenheid voor een ontspannen ontmoeting met de directie, Raad van Commissarissen en de leden van de pachtersraad.

 

Weidemelk
De raadsexcursie was een goed moment voor de politici om voeling te krijgen met het dagelijks bestaan als agrarisch ondernemers. Onontbeerlijk om een goed beeld te kunnen vormen bij de droge kost die de raad vaak te verwerken krijgt. Met bezoeken aan de melkveehouders Roelof de Groot en Cees van Werven werd duidelijk hoe verschillend de uitdagingen en omstandigheden voor de boeren zijn. Zo wil De Groot binnenkort een groengasvergister op zijn erf bouwen maar hij vindt het lastig om zijn grote serrestal, die hij in het verleden mede met steun van het Stadservenproject Weidse Waarden had gebouwd, te vullen met koeien. De gewijzigde fosfaatwetgeving is daar debet aan. Tevens heeft De Groot alsnog, anders dan weleer, besloten te gaan beweiden. Hij zei zijn oude melkafnemers vaarwel en levert nu weidemelk aan Albert Heyn.

IMG 6684  IMG 6710 correct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfaatrechten kopen
Van Werven deed minder forse investeringen in het nabije verleden maar zorgde wel steeds ervoor dat er ruimte was voor groei. De komende periode wil hij het aantal koeien laten stijgen van 95 nu, naar 120 à 130 straks. Dat wil hij bereiken door het geleidelijk opkopen van fosfaatrechten. En hoewel die op dit moment een incidentele investering vergen van zo’n 9000 euro durft hij dat met de huidige melkprijs wel aan. Een stukje grond erbij betrekken zou hij wel zien zitten, onder meer om te kunnen zorgen dat hij de koeien in de toekomst voor 100% met eigen gras kan voeden. Nu moet hij dat voor een klein deel nog inkopen. Met de huidige ruwvoerprijs is dat geen probleem, maar dat kan natuurlijk veranderen.

IMG 6735

IMG 6716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mandemakershut
De excursie werd afgesloten met een bezoek aan de rietvelden langs het Zwarte Meer. In het domein van Roerdomp en Karekiet bouwde Natuurmonumenten dit jaar de Mandemakershut. Deze prachtige vogelkijkhut is met eigen riet gebouwd. Gebiedsbeheerder Jan Akkerman vertelde de raadsleden in geuren en kleuren over het rietherstelproject Life+ dat met steun van de Europese Unie hier is uitgevoerd.

IMG 6752

IMG 6778