www.kampen.sgp.nl

info: W.A. van der Linde
mobiel: 06-45552002


Informatieavond - verantwoorde pacht


Locatie: Ontmoetingscentrum Ons Erf, Kampereiland.
Datum: maandag 3 juli 2017
Tijd: 19.30 uur


AGENDA

1. Opening.
2. Toelichting door ir. H. Maljaars, beleidsmedewerker 2e Kamer fractie SGP inzake de ontwikkelingen van het landelijke pachtbeleid.
3. Toelichting door de heer ir. M. de Koe, directeur van ‘De Stadserven’ over het pachtbeleid van De Stadserven en het pachtprijsonderzoek.
4. Toelichting van de rol van de begeleidingscommissie bij het pachtprijsonderzoek. (jonge ondernemers/pachtersbond).
5. Pauze.
6. Vervolg op de uitkomst van het onderzoek door de heer De Koe. Consequenties voor het pachtprijsbeleid en het agrarisch structuurbeleid van De Stadserven.
7. Vragen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.