Via deze weg een herinnering aan de 1e termijn voor de Groene Loper IJsseldelta.

Tot 1 februari 2017 kunt u uw aanvraag bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta indienen.

Zie voor meer informatie bijgevoegde brochure en het aanvraagformulier.