wandelpad

De wintermaanden van 2017 worden benut voor het plegen van onderhoud aan singels langs de weilanden in het gebied tussen de Nesweg en Seveningen. Dat moment wordt gelijk aangegrepen om een lommerrijk klompenpad te maaien. Vanaf het fietspad aan het einde van de Seveningseweg kunnen wandelaars straks een prachtige doorsteek maken richting Nesweg en Frieseweg.

Het toekomstige pad zal zo’n meter breed zijn en slingert zich van de ene naar de andere bomensingel. Hier en daar zal een loopbruggetje geplaatst moeten worden om de sloot over te kunnen steken. Het pad hoeft klompenpad Seveningenniet verhard te worden omdat de ondergrond van de singels van zichzelf al stevig genoeg is. Goed maaien en onderhouden is dus voldoende.

Deze maand heeft René Harleman van Ruimte voor Advies de werkzaamheden geïnventariseerd die nodig zijn om het gebied weer netjes op te leveren. "Op vorm zijn de singels goed onderhouden, met onder andere veel mooie, zware en goed gekapte essen", vertelt Harleman. "Maar verder is er al lang geen onderhoud meer uitgevoerd. Je ziet dat de ondergroei over de weilanden gaat groeien. Boeren krijgen daar vroeg of laat last van. Ook moet er echt iets gebeuren aan die immense, zware wilgen die nu aan het afsterven zijn. Die hebben vaak een stam van wel 1 meter 40 en die gaan binnenkort echt een keer omvallen. Het wordt nog een hele uitdaging om die kolossen te verwijderen zonder de weilanden te beschadigen."

De hele klus zal zo’n anderhalf jaar in beslag nemen, waarbij natuurlijk geen werkzaamheden zullen plaatsvinden in het broedseizoen. "Ik heb de Agrarische natuurvereniging Camperland gevraagd of ze de uitvoering ter hand te nemen. Dat verzoek houdt de ANV nog in beraad, maar het zou mooi zijn als zij, als gebiedspartij, dat zouden kunnen doen. Voor de uitvoering van het werk is in ieder geval subsidie beschikbaar vanuit SPLIJ+, voor groen-blauwe diensten. Het onderhoud aan de Singels is daarmee voor de komende dertig gegarandeerd."