De Agrarische Natuurvereniging Camperland bestaat dit jaar 10 jaar! Stadservendirecteur De Koe feliciteerde de ANV op vrijdag 10 juni hiermee tijdens een gezellige lustrumviering in ’t Trefpunt in Mastenbroek. 

Het landbouw- en natuurbeheer van de ANV richt zich vooral op weidevogels, ganzen en groen-blauwe diensten. Voorbeelden van die diensten zijn het beheer van elementen in het weidse landschap, zoals houtwallen en solitaire knotwilgen, alsmede initiatieven gericht op het vasthouden van water op percelen, kolken, sloten en watergangen.

De ANV is vaak een schakel tussen beleidsmakers en grondbeheerders en kent inmiddels zo’n 160 leden. In het werkgebied van de ANV Camperland doen zo’n 80 boeren mee aan de regeling Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer. In beheerscontracten staan afspraken over later maaien en nestbescherming. Veel vrijwilligers zijn betrokken bij het beschermen van nesten.

ANV Camperland