Opening pieperpont
Vier jaar duurde het voordat de Dorpsraad Kamperzeedijk het allemaal voor elkaar had, maar nu komt het er toch echt van. Een fietserspont verbindt de Pieperpolder en de Mandjeswaard. Dat maakt een recreatief fietstochtje tussen Genemuiden en de Ramspol extra aangenaam.

Tijdens de IJsseldeltadag op 28 mei werd de komst van het nieuwe pontje feestelijk luister bijgezet. De drijvende aanlegsteiger was weliswaar nog niet aangelegd en ook de ketting met het aandrijfmechanisme ontbrak, maar dat mocht de pret niet drukken. Voor de gelegenheid had de aannemer immers het pontje al aangemeerd en iedereen die een bijdrage had geleverd was genodigd om een glas ‘Geutenat’ te heffen. En zo kon mevrouw Kloosterman-Knol als prijsvraagwinnares de nieuwe, toepasselijke naam van het pontje onthullen: Pieperpont!

De Pieperpont komt precies daar te liggen waar de vroegere bewoners van de Mandjeswaard en de Pieper in lang vervlogen tijden dagelijks de oversteek over de Goot moesten wagen: aan het einde van de Pieperweg, bij ‘de belle’ aan het Pieperstrand. Lange tijd moest de ‘bellepoale’ het zonder ‘belle’ doen, maar nu hangt deze er weer. De wethouders Speksnijders van Genemuiden en Veldhoen van de gemeente Kampen hadden de eer de bel weer te mogen luiden om vervolgens met provisorische motoraandrijving de overtocht naar de Mandjeswaard te maken. Daar verbindt een speciaal aangelegd pad van enkele honderden meters over de gronden van een pachter de fietsroute met de Oudedijk. 

Consessies
De nieuwe pont maakt onderdeel uit van het Dorpsontwikkelingsplan Kamperzeedijk. Twee gemeenten en het waterschap moesten hun goedkeuring geven aan de realisatie en dat maakte de procedure er niet eenvoudiger erop. Daarnaast moesten de Stadserven als eigenaar van de gronden en de boeren aan weerszijden van de Goot concessies doen om de Pieperpont mogelijk te maken. Dat is in goede verstandhouding gelukt. De Stadserven droeg financieel bij en de pachters waren bereid een deel van hun bouwland af te staan. Een van hen verzorgt nu het onderhoud van het pad en de bermen. Naar verwachting kan de Pieperpont in juli ook écht in gebruik worden genomen.