IMG 0845Het is druk op het Kampereiland in de zomermaanden. Veel mensen komen per fiets of met de auto van het landschap genieten. Dat heeft consequenties voor de verkeersveiligheid. Landbouwverkeer moet de smalle, vaak slingerende wegen delen met andere weggebruikers. Rustig rijden en elkaar de ruimte geven is dus een vereiste. Daarnaast is het belangrijk dat pachters de bermen tijdig maaien. Zo blijven de kruisingen overzichtelijk en veilig.

Pachters op het Kampereiland hebben de plicht om de bermen rond hun percelen regelmatig te maaien. Dat is niet voor niets. Vrachtwagenchauffeurs kijken meestal over de bermen heen, maar fietsers en automobilisten hebben alleen goed overzicht als het gras is in de bermen niet te hoog staat. Hou de kruisingen dus overzichtelijk en maai uw bermen op tijd.