Regelmatig merken wij dat pachters samenwerkingsverbanden aangaan of grond onderverpachten. Soms groeit een bijbaan uit tot hoofdactiviteit. Op zichzelf positief, maar zorg wel dat u in dit soort gevallen de wettelijke pachtregels niet overtreedt. Anders riskeert u, bedoeld of onbedoeld, pachtontzegging.

Wilt u weten of en hoe u binnen de regels blijft? Maak dan tenminste melding van uw situatie. Met de meeste pachters komt de Stadserven er in goed overleg meestal wel uit. Vaak kan de Stadserven ook kijken of u geholpen kunt worden bij de realisatie van uw plannen.

Wanneer spreken we van pacht?
Om te weten of u binnen de regels blijft is het handig te weten wanneer we eigenlijk van pacht spreken. Welnu, in een pachtsituatie stelt de verpachter agrarische grond ter beschikking tegen een bepaalde prijs. De pachter maakt gebruik van de grond voor zijn/haar bedrijf en verdient daarmee (mede) zijn/haar inkomen. Het gebruik is dus specifiek voor een agrarisch bedrijf, waarbij de pachter het hoofdinkomen uit de landbouw moet halen.

Hoofdinkomen
Erbij werken gebeurt veel en dat is dus geen probleem, tenzij het inkomen van "buiten de deur" hoger is dan het inkomen uit het bedrijf. Nu is dat met de huidige melkprijzen niet altijd te voorkomen, maar als de bedrijfsvoering bijvoorbeeld een verkapte vorm is van hobbyboeren, dan wordt het hoofdinkomen niet uit de landbouw gehaald. Als het hoofdinkomen van een 32/40-urige werkweek buiten het bedrijf komt, hou er dan rekening mee dat dit een reden kan zijn om pachtontbinding te vragen bij de grondkamer.

Toestemming voor onderverpachten
Gebruik van de grond gebeurt door de pachter zelf, of in opdracht van de pachter zoals bij loonwerk. Elke vorm van in gebruik geven aan een ander is een vorm van onderverpachting. Onderverpachting mag soms, maar alleen als er van te voren toestemming is gevraagd aan de verpachter. Samenwerking valt ook onder in gebruik geven, evenals het in gebruik geven in verband met wisselteelt. Hiervoor moet daarom toestemming worden gevraagd bij de Stadserven. Deze zal per aanvraag bekijken of goedkeuring wordt verleend. Vaak is dat het geval. De Stadserven erkent immers de noodzaak van wisselteelt en de Stadserven bevordert in principe samenwerking tussen pachters op het Kampereiland. Dat geldt echter niet voor alle gevallen of samenwerkingsvormen. Twijfelt u hierover? Vraag dan in ieder geval naar de mogelijkheden. Immers, beter vooraf getoetst dan achteraf geen pacht meer.