Vertrouwenspersoon voor pachters aangesteld

Proces kavelruil Kampereiland in gang gezet

Op het Kampereiland gaat een proces van vrijwillige kavelruil van start. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ingeschakeld om de kavelruil tot een succes te maken. De aftrap werd deze week verricht tijdens eens drukbezochte vergadering van de pachtersbond Kampereiland. Nu zijn de pachters van de Stadserven aan zet. Aangezien meer dan de helft van het aantal erven was vertegenwoordigd, lijkt de animo voor het initiatief groot. Voor pachters die willen weten of kavelruil voor hen uitkomst kan bieden is een onafhankelijk vertrouwenspersoon ingeschakeld.

Lees hier het volledige persbericht