Op woensdag 2 december is het boek 'Uit rivier en zee geboren' van Geuje van de Linde gepresenteerd in de museumboerderij. De oudste opstalhouder Teun Vogel en de jongste pachter Wouter Steenbeek kregen na burgemeester Bord Koelewijn het eerste exemplaar uitgereikt door de Stadserven. De Stadserven is naast de Vereniging Streekbelangen Kampereiland een van de financiers die realisatie van het waardevolle werk mogelijk maakte. De Stadserven hoopt dat het boek bijdraagt aan het ontdekken van het Kampereiland als ‘schat’ van het verleden. De contracthouders van de Stadserven ontvangen ‘Uit rivier en zee geboren’ gratis als geschenk van de verpachter/eigenaar aan de pachters en opstalhouders.  Zij ontvingen daartoe onlangs een afhaalbon.

Het boek ‘Uit rivier en zee geboren, Honderd erven op het Kampereiland 1364-2014’ is onder andere te koop in de
Geuje v.d. Lindemuseumboerderij Kampereiland, bij Readshop Plantage Bos in Kampen en bij Boekhandel Waanders inde Broeren, Zwolle. Door: Geuje van der Linde, m.m.v. Kay-leigh de Weerdt. Uitgever: IJsselacademie. ISBN: 9789066972391, Prijs: € 37,50Boekrecensie en interview Geuje van der Linde

IJsselacademie brengt befaamde Erfnummers in boekvorm

Het schip van Koster was een van de vrachtschepen die tijdens de oorlog in het Ganzendiep aan wal lagen, wachtend op werk dat niet zou komen. Om zijn gezin te voeden, mestte Koster illegaal een varken in zijn schip, dichtbij erf 87. Op zekere dag zag hij er Duitsers aankomen. Hij gooide het varken overboord, in de verwachting dat het beest onder water zou verdwijnen. Hoe het verder ging? Dat beschrijft voormalig pachter Geuje van der Linde in zijn prachtige boek ‘Uit rivier en zee geboren, Honderd erven op het Kampereiland 1364-2014’.

Bij de opening van ontmoetingscentrum ‘Ons Erf’ in 1988 was Geuje van der Linde penningmeester van de beherende Stichting Kampereiland. Hij kreeg het lumineuze idee om in het nieuw uit te brengen ‘streekmagazine’ een reeks van erfbeschrijvingen te presenteren, conform de historische erfnummering. "Onder het pseudoniem P. Achter ging hij aan de slag: "Om hun verhalen boven water te krijgen belde ik pachters, of ik zocht ze op. Vanaf erf 68 werkte ik alles uit op de computer en vaak was ik wel 6 tot 8 uur zoet met informatie uitzoeken. In juli 2013, toen Erfnummer 100 uitkwam, vond ik het welletjes." Bij erfnummer 90 begon hij voorzichtig aan een boek te denken, mede ‘onder druk’ van enthousiaste pachters en bekenden. Uiteindelijk trok hij de stoute schoenen aan. In IJsselacademie vond hij de gedegen uitgever die zo goed bij dit historische naslagwerk past.

De Stikken

Inmiddels ligt uit ‘Uit rivier en zee geboren’ in de boekhandel. Het boek is prettig geschreven en van begin tot eind onderhoudend en informatief. Het eerste deel bestaat uit een uitgebreide, doch lekker weg lezende, beschrijving van ruim 650 jaar leven en aardrijkskundige ontwikkelingen op het Kampereiland. Zo leren we dat het stadsbestuur van Kampen landaanwas bevorderde door het plaatsen ofwel stikken van rijshout. Op de platen tussen het rijshout en de dijk bleef het vruchtbare slib liggen. De stad liet waarschijnlijk in het laatste kwart van de 15de eeuw een lage kade hieromheen aanleggen. Zo ontstond een nieuwe waard die de Stikken werd genoemd. In 1488 werd het eerste erf in dit gebied uitgegeven, het tegenwoordige erf 23.

Ook de geschiedenis van het sociale leven levert heel wat wist-je-datjes en aha-erlebnissen op. Wist u bijvoorbeeld dat in oktober 1914 meer dan één miljoen Belgen naar Nederland vluchtten? En dat Kampen meer dan 1500 Belgische vluchtelingen opving?  ‘Uit rivier en zee geboren’ demonstreert inderdaad hoe de geschiedenis zich steeds weer herhaalt. Zo blijken de boerenbedrijven op het Kampereiland ook vroeger regelmatig te zijn getroffen door ernstige veeziekten. Daarbij moest ook ‘verdacht vee’ preventief worden afgemaakt. De laatste golven van runderpest werd veroorzaakt door in 1813 binnentrekkende Pruisische troepen en door uit Engeland afkomstige zieke dieren (1865).

3 generaties v.d. LindeErfbeschrijvingen

Voor het maken van zijn erfbeschrijvingen raadpleegde Van der Linde tal van informatiebronnen, te beginnen met de Pachtboeken welke beginnen in 1432. Maar hij kreeg ook stamreeksen aangeleverd door Zwier Stoel en dook in de zogenaamde apostillen van de stad Kampen, welke zich bevinden in het Gemeente Archief. Dit werk bevat een groot aantal rekesten– verzoek- of bezwaarschriften – die door de inwoners van 1624 tot 1809 werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks, iets onbillijks of om gunsten te verwerven.

Bijgevolg is zelfs het doorbladeren van de erfbeschrijvingen een aardigheid. De nauwgezette beschrijvingen van de grondsoorten per perceel, verslagen uit taxatierapporten en de pachters die door de eeuwen heen een erfnummer bewoonden, zijn alles behalve alleen voor bewoners, familie en bekenden geschreven. De bij elk erf passende, beeldende verhalen en anekdotes uit lang vervlogen tijden, in combinatie met oude en nieuwe foto’s van de opstallen met hun bewoners, maken van dit rijk gedocumenteerde standaardwerk ook een heerlijk bladerboek.