Door Kor van Dijk*

2015 is uitgeroepen tot jaar van de bodem. We schenken dus extra aandacht aan de bodem, waar we jaarlijks onze productie van voer proberen te halen. Door de toename van het aantal koeien op onze bedrijven wordt de productie van ruwvoer steeds belangrijker. Binnen de studiegroepen Kringlooplandbouw wordt hieraan aandacht besteed. De studiegroepen zijn ontstaan uit de vraag van de pachters om aandacht te besteden aan bodem en water, twee elementen  die belangrijk zijn voor de benutting van de gronden die wij pachten.

foto bij column Kor van Dijk
Het is dan ook wenselijk om goed na te denken over de drooglegging van onze percelen. Het waterschap is nu bezig met het opnieuw monitoren van het waterpeil op het Kampereiland. Het is belangrijk om voor jezelf als individu en als groep pachters in het zelfde peilgebied te  overleggen wat voor jouw percelen of jullie gebied het optimale waterpeil is. Nu kun je er invloed op uitoefenen. Is de waterafvoer bijvoorbeeld voldoende? We hebben immers recent te maken met veel neerslag in korte tijd.

Aandacht voor onze bodem is de laatste jaren een hot item. Zelf doe ik al 9 jaar mee aan een project duurzame akkerbouw. Het begon met ongeveer 50 collega s in de provincie Flevoland en inmiddels is dit project opgeschaald naar zo’n 350 akkerbouwers in het hele land. Moet je op je 55-ste nog het kunstje van akkerbouwen nog leren? Nou, je bent nooit te oud om nieuwe ideeën op te doen.  Door dit project, waar bodemkwaliteit en bodemleven als belangrijkste thema’s worden gezien, heb ik meer aandacht voor organische stofvoorziening . Ook besteed ik nu nog meer aandacht aan de vraag  hoe en wanneer ik werkzaamheden op het land ga uitvoeren. Dit heeft geleid tot een betere vruchtbaarheid van mijn bodem en tot hogere opbrengsten van mijn gewassen met een betere kwaliteit.

Met het oprichten van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta is er opnieuw ruimte voor projecten als kringlooplandbouw. Als er nieuw aanbod komt van projecten die voor jouw bedrijf een meerwaarde kunnen zijn, doe er dan aan mee. Je bent tenslotte  nooit te oud om nieuwe ideeën op te doen.

* (Kor van Dijk heeft een akkerbouwbedrijf in het Rechterveld en is voorzitter van de Pachtersbond Kampereiland)Kor van Dijk