In opdracht van Rijkswaterstaat is de Combinatie Courant onlangs gestart met de uitvoering van het programma Stroomlijn. Het gaat om het onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden van de IJssel. Ook in het stroomgebied langs het Kampereiland gaat Courant aan de slag. Het betreft de Uiterwaarden ter hoogte van het haventje aan de Kattewaardweg en het gebied nabij het Gat van Sevenigingen.

Fotos stroomlijn

Onder andere door toenemende neerslag  krijgen we steeds vaker te maken met hoogwater. Een goede doorstroming van het water is daarom essentieel. Een overdaad aan begroeiing in de uiterwaarden belemmert die doorstroming, waardoor het waterpeil nog hoger kan oplopen en het overstromingsrisico toeneemt. Daarom worden in de periode tot eind 2016 begroeiing en ophopend vuil verwijderd op die plekken waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt, de zogeheten ‘stroombaan’. Soms volstaat alleen het weghalen van lage begroeiing of de onderste takken van bomen. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met beschermde dieren en planten, zoals bevers, broedvogels en monumentale bomen.

Informatie
Courant heeft over de uitvoering van het werk tal van afspraken gemaakt met de Stadserven als eigenaar en beheerder van het gebied, en met pachters die in de uiterwaarden actief zijn. Omwonenden worden door Courant geïnformeerd over de geplande activiteiten. Wie meer wil weten over het programma Stroomlijn kan de internetsite van Rijkswaterstaat raadplegen: www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn. Voor vragen over de uitvoering van werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Courant via info@courantijssel.nl.